specijalizirano elektrotehničko poduzeće

CIJENE 

Cijene u katalogu su u brutto iznosu, bez PDV-a, vrijede do novog izdanja.

RABAT 

Na brutto cijene odobravamo rabate utanačene ugovorom ili prema ponudi.

PLAĆANJE 

Prema ugovoru ili ponudi na transakcijski račun 2402006-1100046966 kod Erste&Steiermärkische bank d.d. virmanskom doznakom ili ugovorenim načinom plaćanja.

ISPORUKA 

Prvi radni dan po primitku pisane narudžbe ili prema s kupcem usklađenim rokovima. Proizvode isporučujemo samo u količinama prema tvorničkom pakiranju naznačenom u Katalogu proizvoda “EXTEH”.

PARITET 

Fco. skladište kupca za kupce u širem području grada Zagreba (do 30 km).

Fco. skladište kupca ili fco. Istovarna željeznička stanica ili pošta u mjestu kupca za kupce izvan područja grada Zagreba za sve isporuke fakturne vrijednosti veće od 400 Eur, osim ako postoji mogućnost dogovora zbirne dostave.

Fco. skladište prodavatelja, Stubička 195,Jablanovec, 10290 Zaprešić, tel.:01/3867-460.

Fco. skladište prodavatelja 35000 Sl. Brod, Nikole Zrinskog 101, tel.:035/444-346, za sve isporuke fakturne vrijednosti manje od 3.000,00 kn.

JAMSTVO 

Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku, pod uvjetima kakvim je određeno u prodavateljevom jamstvenom listu, odnosno Zakonu o obaveznim odnosima. Jamstveni rok je 12 mjeseci od datuma isporuke.

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostataka. Kupac je dužan pri preuzimanju isporuke pregledati po sadržaju I količini, a o eventualnom nedostatku izvjestiti prodavatelja zapisnikom najkasnije u roku od 8 dana. U protivnom kupac gubi pravo prigovora. Prigovori skrivenih nedostataka (mana) rješavaju se prema Zakonu o obaveznim odnosima i kupac mora prodavatelja obavjestiti jednako kao i u prethodnom slučaju.

Prodavatelj na odgovara za skrivene nedostatke koje se pokažu nakon 6 mjeseci od datuma isporuke robe.

Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati I prijevoznik.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu koja je nastala iz sljedećih razloga:

  • Nestručna uporaba proizvoda, korištenje proizvoda izvan nazivnih karakteristika, nepridržavanja uputstava ua uporabu.
  • Preinaka proizvoda, nestručna montaža, neodržavanje, stavljanje u pogon ili servisiranje od strane neovlaštenih osoba.
  • Šteta prouzročena daljnjom uporabom neispravnog proizvoda.

Proizvodi odgovaraju elektrotehničkim normama i na nacinalnoj razini certificirani su u “Zavodu za ispitivanje kvalitete” d.o.o. u Zagrebu.

Isporučuju se s Certifikatom o sukladnosti.

OSTALO 

Za sve što u uvjetima prodaje nije utanačeno, vrijede zakonske uzance za promet roba.

Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

Zadržavamo pravo izmjene.

Skip to content