exteh@exteh.hr

01/3867-460

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti prodaje

PROIZVODI

Proizvodi čija je cijena označena s podebljanim pismom (npr. 139,00)- roba je spremna za promptnu isporuku.

Proizvodi čija je cijena označena pismom u kurzivu (npr. 139,00)- rok isporuke 7-15 dana.

Proizvodi čija je cijena označena “na upit”- upitati za cijenu u rok isporuke.

CIJENE

Cijene su u brutto iznosu, bez PDV-a, vrijede do novog izdanja.

RABAT

Na brutto cijene odobravamo rabate utanačene ugovorom ili prema ponudi.

PLAĆANJE

Prema ugovoru ili ponudi na transakcijski račun 2402006-1100046966 kod Erste&Steiermärkische bank d.d. virmanskom doznakom ili ugovorenim načinom plaćanja.

ISPORUKA

Prvi radni dan po primitku pisane narudžbe ili prema s kupcem usklađenim rokovima. Proizvode isporučujemo samo u količinama prema tvorničkom pakiranju naznačenom u Katalogu proizvoda “EXTEH”.

PARITET

Fco. skladište kupca za kupce u širem području grada Zagreba (do 30 km).

Fco. skladište kupca ili fco. Istovarna željeznička stanica ili pošta u mjestu kupca za kupce izvan područja grada Zagreba za sve isporuke fakturne vrijednosti veće od 3.000,00 kn, osim ukoliko postoji mogućnost dogovora zbirne dostave.

Fco. skladište prodavatelja, 10298 Jablanovec, Stubička 195, tel.:01/3867-460.

Fco. skladište prodavatelja 35000 Sl. Brod, Nikole Zrinskog 101, tel.:035/444-346, za sve isporuke fakturne vrijednosti manje od 3.000,00 kn.

JAMSTVO

Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku, pod uvjetima kakvim je određeno u prodavateljevom jamstvenom listu, odnosno Zakonu o obaveznim odnosima. Jamstveni rok je 12 mjeseci od datuma isporuke.

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostataka. Kupac je dužan pri preuzimanju isporuke pregledati po sadržaju I količini, a o eventualnom nedostatku izvjestiti prodavatelja zapisnikom najkasnije u roku od 8 dana. U protivnom kupac gubi pravo prigovora. Prigovori skrivenih nedostataka (mana) rješavaju se prema Zakonu o obaveznim odnosima I kupac mora prodavatelja obavjestiti jedanko kao I u prethodnom slučaju.

Prodavatelj na odgovara za skrivene nedostatke koje se pokažu nakon 6 mjeseci od datuma isporuke robe.

Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati I prijevoznik.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu koja je nastala iz sljedečih razloga:

Nestručna uporaba proizvoda, korištenje proizvoda izvan nazivnih karakteristika, nepridržavanja uputstava ua uporabu.

Preinaka proizvoda, nestručna montaža, neodržavanje, stavljanje u pogon ili servisiranje od strane neovlaštenih osoba.

Šteta prouzročena daljnjom uporabom neispravnog proizvoda.

Proizvodi odgovaraju elektrotehničkim normama I na nacinalnoj razini certificirani su u “Zavodu za ispitivanje kvalitete” d.o.o. u Zagrebu.

Isporučuju se sa Certifikatom o sukladnosti.

OSTALO

Za sve što u uvjetima prodaje nije utanačeno, vrijede zakonske uzance za promet roba.

Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

Zadržavamo pravo izmjene.

Pošaljite nam upit

Možete nam poslati upit putem kontakt forme

2 + 6 =