FID sklopka DFS 2, 25/0.03A, 2 polna FID sklopke

specijalizirano elektrotehničko poduzeće

FID sklopke

Fidovke - aktivni uređaji za zaštitu od strujnog udara.