specijalizirano elektrotehničko poduzeće

Impressum

EXTEH D.O.O.

Stubička 195, 10 290, Jablanovec

OIB: 94167807411

POREZNI/EORI: HR94167807411

 

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
MBS 080222764

TEMELJNI KAPITAL
19.200,00€ uplaćen u cijelosti

ČLANOVI UPRAVE
Ivan Srb, Ivona Buljan Srb, Zorislav Srb – prokurist

Direktor – Ivan Srb, mag. oec. | 01/3867-467 | ivan.srb@exteh.hr

Direktorica – Ivona Buljan Srb, mag. rel. publ | 01/3867-472 | ivona.srb@exteh.hr

Komercijalni direktor – Ivan Floreani, dipl. ing. | 01/3867-469 | ivan.floreani@exteh.hr

Tehnički direktor – Dejan Radmanić, dipl. ing. | 01/3867-464 | dejan@exteh.hr

Računovodstvo – Višnja Držanić | 01/3867-471 | visnja.drzanic@exteh.hr

Poslovnica Slavonski Brod – Željko Liović | 035/444-346 zeljko.liovic@exteh.hr

Odgovorne osobe – Ivan Srb, Ivona Buljan Srb