exteh@exteh.hr

01/3867-460

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Certifikati

Visokonaponski visokoučinski rastalni umetak

Visokonaponski visokoučinski rastalni umetak

Uvodnica kabelska

Uvodnica kabelska

Utikač trostruki četverostruki

Utikač trostruki četverostruki

Utičnica produžna bez kabela

Utičnica produžna bez kabela

Utičnica instalacijska vodotijesna

Utičnica instalacijska vodotijesna

Utičnica instalacijska s poklopcem

Utičnica instalacijska s poklopcem

Utičnica instalacijska

Utičnica instalacijska

Uklopni sat

Uklopni sat

Tlačna sklopka

Tlačna sklopka

Tipkalo instalacijsko

Tipkalo instalacijsko

Termički zaštitni relej

Termički zaštitni relej

Svjetlosna sklopka

Svjetlosna sklopka

Stubišni automat

Stubišni automat

Strujni transformator

Strujni transformator

Strujna zaštitna sklopka

Strujna zaštitna sklopka

Stezaljka čahurasta višepolna

Stezaljka čahurasta višepolna

Sklopnik za uključenje kondenzatora

Sklopnik za uključenje kondenzatora

Sklopka na priključnom vodu

Sklopka na priključnom vodu

Sklopka instalacijska vodotijesna

Sklopka instalacijska vodotijesna

Sklopka instalacijska

Sklopka instalacijska

Samostojeći nadgradni poliesterski razvodni ormar

Samostojeći nadgradni poliesterski razvodni ormar

Samostojeći razvodni priključno mjerni ormar za direktno i indirektno mjerenje

Samostojeći razvodni priključno mjerni ormar za direktno i indirektno mjerenje

Samostojeći razvodni ormar s ugrađenom opremom

Samostojeći razvodni ormar s ugrađenom opremom

Samostojeći priključno – mjerni ormar za direktno i indirektno mjerenje

Samostojeći priključno – mjerni ormar za direktno i indirektno mjerenje

Samoljepljiva elektroizolacijska PVC traka

Samoljepljiva elektroizolacijska PVC traka

Regulatori faktora snage

Regulatori faktora snage

Razvodni ormar za solarne elektrane

Razvodni ormar za solarne elektrane

Razvodni ormar s ugrađenom opremom

Razvodni ormar s ugrađenom opremom

Razvodni ormar privremenog priključka

Razvodni ormar privremenog priključka

Razvodni ormar javne rasvjete KRO

Razvodni ormar javne rasvjete KRO

Razdjelnica rasvjetnog stupa

Razdjelnica rasvjetnog stupa

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače veličine 1-3 razmak 185mm

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače veličine 1-3 razmak 185mm

Rastavljačka sklopka za osigurače 000

Rastavljačka sklopka za osigurače 000

Rastavljačka sklopka – za D0 osigurače

Rastavljačka sklopka – za D0 osigurače

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače 3

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače 3

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače 2

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače 2

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače 1

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače 1

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače 00

Rastavljačka sklopka – pruga za osigurače 00

Rastalni umetak NVO osigurača

Rastalni umetak NVO osigurača

Rastalni uložak osigurača

Rastalni uložak osigurača

Radne stezaljke

Radne stezaljke

Priključni pribor

Priključni pribor

Prigušnica energetska

Prigušnica energetska

Preklopka izborna

Preklopka izborna

Potrošački prekidač

Potrošački prekidač

Pomoćni kontakt za nadzor zaštitne sklopke

Pomoćni kontakt za nadzor zaštitne sklopke

Plivajuća sklopka

Plivajuća sklopka

NVO osiguračka rastavna sklopka

NVO osiguračka rastavna sklopka

Niskonaponski visokoučinski rastalni umetak NVO

Niskonaponski visokoučinski rastalni umetak NVO

Motorski sklopnik

Motorski sklopnik

Limitator

Limitator

Kućni priključni tavanski ormar s ugrađenom opremom

Kućni priključni tavanski ormar s ugrađenom opremom

Kućni priključni ormar s ugrađenom opremom

Kućni priključni ormar s ugrađenom opremom

Kondezator energetski

Kondezator energetski

Kompaktni prekidač snage MCCB s termomagnetskim isklopom

Kompaktni prekidač snage MCCB s termomagnetskim isklopom

Isklopna jedinica automatskog prekidača

Isklopna jedinica automatskog prekidača

Instalacijski sklopnik

Instalacijski sklopnik

Instalacijski automatski prekidač C karakteristike

Instalacijski automatski prekidač C karakteristike

Instalacijski automatski prekidač B karakteristike

Instalacijski automatski prekidač B karakteristike

Instalacijska vodotijesna kombinacija

Instalacijska vodotijesna kombinacija

Instalacijska utičnica

Instalacijska utičnica

Instalacijska sklopka

Instalacijska sklopka

Impulsna sklopka

Impulsna sklopka

Glavna sklopka

Glavna sklopka

Automatski uređaj za kompenzaciju jalove energije

Automatski uređaj za kompenzaciju jalove energije

Razdjelnik rasvjetnog stupa RRS-08

Razdjelnik rasvjetnog stupa RRS-08