- RAZDJELNIK ZA UGRADNJU U STUPOVE VANJSKE RASVJETE, TIP RRS 12, EXTEH D.O.O. -

BROJ ZA NARUDŽBU TIP RAZDJELNIKA CIJENA KN/KOM.
18.39.00 RRS 12/1 - 1xD01 / E14 NA UPIT
18.39.01 RRS 12/2 - 1x1pC 10A, 10kA NA UPIT
18.39.02 RRS 12/3 - 2x1pC 10A, 10kA NA UPIT
18.39.03 RRS 12/4 - 1x1p CH 8x32-OSIGURAČKA SKLOPKA PMC 8 158,00 kn
18.39.04 RRS 12/5 - 2x1p CH 8x32-OSIGURAČKA SKLOPKA PMC 8 179,00 kn
18.39.05 RRS 12/6 - 1xCH8- OSIGURAČKO PODNOŽJE 151,00 kn

KONSTRUKCIJA I IZVEDBA U SKLADU SU S NORMAMA EN 60493-1, DIN VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871

RAZDJELNIK ZA UGRADNJU U STUPOVE VANJSKE RASVJETE, TIP RRS 12, EXTEH D.O.O.RAZDJELNIK ZA UGRADNJU U STUPOVE VANJSKE RASVJETE, TIP RRS 12, EXTEH D.O.O.