- RAZDJELNIK ZA UGRADNJU U STUPOVE VANJSKE RASVJETE, TIP RRS 08, EXTEH D.O.O. -

BROJ ZA NARUDŽBU TIP RAZDJELNIKA CIJENA KN/KOM.
18.37.05 RRS 08/1 - 1xD01 188,00 kn
18.37.06 RRS 08/2 - 2xD01 195,00 kn
18.37.07 RRS 08/3 - 1x1pC 10A, 10kA 199,00 kn
18.37.08 RRS 08/4 - 2x1pC 10A, 10kA 214,00 kn
18.37.09 RRS 08/5 - 3x1pC 10A, 10kA 229,00 kn
18.37.20 RRS 08/6 - 1x2pC 6A, 10kA 224,00 kn
18.37.25 RRS 08/7 - 2xD01 + PRIKLJUČNICA 2P+PE, 16A-250V 256,00 kn

KONSTRUKCIJA I IZVEDBA U SKLADU SU S NORMAMA EN 60493-1, DIN VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871

RAZDJELNIK ZA UGRADNJU U STUPOVE VANJSKE RASVJETE, TIP RRS 08, EXTEH D.O.O.RAZDJELNIK ZA UGRADNJU U STUPOVE VANJSKE RASVJETE, TIP RRS 08, EXTEH D.O.O.