- SABIRNIČKE STEZALJKE ZA VODIČE , PRIKLJUČAK VODIČA 1,5-185 mm², PRIKLJUČAK NA SABIRNICE 5 I 10 mm, FTG GmbH -

BROJ ZA NARUDŽBU NAZIV DEBLJINA SABIRNICA VODIČI (mm2) NAZIVNA STRUJA/ NAPON KOM . U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
29.51.20 BKS 1605 5 mm 1.5-16 mm2 180A/690V 40 3,60 kn
29.51.21 BKS 3505 5 mm 1.5-35 mm2 270A/690V 20 5,80 kn
29.51.22 BKS 5005 5 mm 1.5-50 mm2 315A/690V 20 7,20 kn
29.51.23 BKS 7005 5 mm 16-70 mm2 400A/690V 10 10,50 kn
29.51.24 BKS 12005 5 mm 16-120 mm2 440A/690V 10 16,90 kn
29.51.25 BKS 18505 5 mm 16-185 mm2 500A/690V 10 21,90 kn
29.51.26 BKS 1610 10 mm 1.5-16 mm2 180A/690V 40 4,40 kn
29.51.27 BKS 3510 10 mm 1.5-35 mm2 270A/690V 20 6,40 kn
29.51.28 BKS 5010 10 mm 1.5-50 mm2 315A/690V 20 8,40 kn
29.51.29 BKS 7010 10 mm 16-70 mm2 400A/690V 10 11,30 kn
29.51.30 BKS 12010 10 mm 16-120 mm2 440A/690V 10 18,40 kn
29.51.31 BKS 18510 10 mm 16-185 mm2 500A/690V 10 23,20 kn

 

SABIRNIČKE STEZALJKE ZA VODIČE , PRIKLJUČAK VODIČA 1,5-185 mm², PRIKLJUČAK NA SABIRNICE 5 I 10 mm, FTG GmbHSABIRNIČKE STEZALJKE ZA VODIČE , PRIKLJUČAK VODIČA 1,5-185 mm², PRIKLJUČAK NA SABIRNICE 5 I 10 mm, FTG GmbH