- PRIKLJUČNE DISTRIBUCIJSKE STEZALJKE- FTG GMBH -

BROJ ZA NARUDŽBU NAZIV NAZIVNA STRUJA IN (A) ULAZ (mm2) IZLAZ (mm2) BROJ POLOVA CIJENA KN/KOM.
29.51.58 RPQ 1000 125 1x10-35 mm2 6x2.5-16 mm2 4 105,00 kn
29.51.57 RPQ 1005 125 1x10-35 mm2 10x2.5-16 mm2 4 119,00 kn
29.51.56 RPQ 1010 125 1x10-35 mm2 14x2.5-16 mm2 4 159,00 kn
29.51.53 RPQ 1015 160 1x10-35 mm2 11x2.5-16 mm2 4 315,00 kn
29.51.52 38032 Cu 160 1x10-70 mm2 6x2.5-16 mm2 1 139,00 kn
29.51.51 38001 Cu 125 2x10-35 mm2 10x2.5-16 mm2 4 159,00 kn

 

PRIKLJUČNE DISTRIBUCIJSKE STEZALJKE- FTG GMBHPRIKLJUČNE DISTRIBUCIJSKE STEZALJKE- FTG GMBHPRIKLJUČNE DISTRIBUCIJSKE STEZALJKE- FTG GMBH