- SABIRNICE CU, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRANE, VILIČASTE I IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE INSTALACIJSKE PREKIDAČE I FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm², 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1 -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD KOM. U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
29.81.17 SABIRNICA 1p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A 1/50 42,40 kn
29.81.27 SABIRNICA 2p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A 1/50 NA UPIT
29.81.37 SABIRNICA 3p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A 1/20 114,50 kn
29.81.47 SABIRNICA 4p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A 1/20 NA UPIT
29.81.13 SABIRNICA 1p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A 1/50 42,40 kn
29.81.23 SABIRNICA 2p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A 1/50 NA UPIT
29.81.33 SABIRNICA 3p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A 1/20 121,90 kn
29.81.43 SABIRNICA 4p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A 1/20 NA UPIT
29.81.15 SABIRNICA 1p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 12 mm2, 65A 1/50 48,70 kn
29.81.25 SABIRNICA 2p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 12 mm2, 65A 1/50 127,10 kn
29.81.35 SABIRNICA 3p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 12 mm2, 65A 1/20 166,00 kn
29.81.45 SABIRNICA 4p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 12 mm2, 65A 1/20 NA UPIT
29.81.11 SABIRNICA 1p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 12 mm2, 65A 1/50 48,70 kn
29.81.21 SABIRNICA 2p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 12 mm2, 65A 1/50 127,10 kn
29.81.31 SABIRNICA 3p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 12 mm2, 65A 1/20 166,00 kn
29.81.41 SABIRNICA 4p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 12 mm2, 65A 1/20 NA UPIT
29.81.02 SABIRNICA 1p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 16 mm2, 80A-FTG 1/20 56,70 kn
29.81.04 SABIRNICA 3p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 16 mm2, 80A-FTG 1/20 144,90 kn
29.81.06 SABIRNICA 1p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A-FTG 1/20 45,00 kn
29.81.08 SABIRNICA 3p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A-FTG 1/20 105,00 kn
29.81.07 SABIRNICA 1p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A-FTG 1/20 45,00 kn
29.81.09 SABIRNICA 3p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 1m, 10 mm2, 63A-FTG 1/20 105,00 kn
29.82.17 SABIRNICA 1p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 210mm, 10 mm2, 63A 1/20 14,20 kn
29.82.37 SABIRNICA 3p, VILIČASTA, IZOLIRANA, 210mm, 10 mm2, 63A 1/20 37,30 kn
29.82.13 SABIRNICA 1p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 210mm, 10 mm2, 63A 1/20 14,20 kn
29.82.33 SABIRNICA 3p, IGLIČASTA, IZOLIRANA, 210mm, 10 mm2, 63A 1/20 39,80 kn
29.98.11 POKROV KRAJNJI SABIRNICE 1p (za 29.81.15/29.81.11/29.81.17/29.81.13) 10/100 2,50 kn
29.98.12 POKROV KRAJNJI SABIRNICE 2p (za 29.81.25/29.81.21/29.81.27/29.81.23) 10/100 2,50 kn
29.98.13 POKROV KRAJNJI SABIRNICE 3p (za 29.81.35/29.81.31/29.81.37/29.81.33) 10/100 2,50 kn
29.98.14 POKROV KRAJNJI SABIRNICE 4p (za 29.81.45/29.81.41/29.81.47/29.81.43) 10/100 2,50 kn
29.98.16 PRIKLJUČNA STEZALJKA 4-35mm2, 15x1,5mm,100A/690V, VILIČASTA, IZOLIRANA 10/100 16,90 kn
29.98.17 PRIKLJUČNA STEZALJKA 4-35mm2, 15x2mm,100A/690V, IGLIČASTA, IZOLIRANA 10/100 16,90 kn

 

SABIRNICE CU, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRANE, VILIČASTE I IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE INSTALACIJSKE PREKIDAČE I FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm², 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1SABIRNICE CU, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRANE, VILIČASTE I IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE INSTALACIJSKE PREKIDAČE I FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm², 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1SABIRNICE CU, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRANE, VILIČASTE I IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE INSTALACIJSKE PREKIDAČE I FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm², 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1SABIRNICE CU, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRANE, VILIČASTE I IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE INSTALACIJSKE PREKIDAČE I FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm², 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1SABIRNICE CU, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRANE, VILIČASTE I IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE INSTALACIJSKE PREKIDAČE I FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm², 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1SABIRNICE CU, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRANE, VILIČASTE I IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE INSTALACIJSKE PREKIDAČE I FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm², 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1SABIRNICE CU, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRANE, VILIČASTE I IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE INSTALACIJSKE PREKIDAČE I FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm², 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1