- REDNE STEZALJKE JEDNOKATNE- DVOKATNE -

BROJ ZA NARUDŽBU TIP NAZIV NAZIVNI PRESJEK MOGUĆNOST PRIKLJUČKA VIŠEŽIČNI / PUNI CIJENA KN/KOM.
29.43.11 CDL 4 U REDNA STEZALJKA- DVOKATNA 4mm2 0.5-4 mm2 6,10 kn
29.43.12 CDL 4 U (I.S) REDNA STEZALJKA- DVOKATNA 4mm2 0.5-4 mm2 7,25 kn
29.42.33 CMC 1-2 REDNA STEZALJKA JEDNOKATNA,  1 ULAZ, 2 IZLAZA 4mm2 0.5-4 mm2 4,30 kn

 

REDNE STEZALJKE JEDNOKATNE- DVOKATNEREDNE STEZALJKE JEDNOKATNE- DVOKATNE