- PRIBOR ZA REDNE STEZALJKE -

BROJ ZA NARUDŽBU NAZIV TIP CIJENA KN/KOM.
29.42.51 ZAVRŠNA PLOČICA ZA CTS 2,5 UN I CTS 4 UN EP 2,5/4 UN 1,30 kn
29.42.54 ZAVRŠNA PLOČICA ZA CTS 6 U I CTS 10 U EP 6/10 U 1,40 kn
29.42.60 ZAVRŠNA PLOČICA ZA CTS 25 U EP 25 U 2,60 kn
29.42.63 ZAVRŠNA PLOČICA ZA CTS 35 U EP 35 U 3,20 kn
29.42.22 ZAVRŠNA PLOČICA ZA CSFLU 4U EPCSFLU 4U 1,80 kn
29.43.51 ZAVRŠNA PLOČICA ZA CDLG 2.5 EPCDLG 2.5 3,90 kn
29.42.52 PREGRADNA PLOČICA ZA CTS 2.5 UN I CTS 4 UN PP 2,5/4 UN 2,30 kn
29.42.55 PREGRADNA PLOČICA ZA CTS 6 U I CTS 10 U PP 6/10 U 3,00 kn
29.42.61 PREGRADNA PLOČICA ZA CTS 25 U PP 25 U 3,60 kn
29.42.64 PREGRADNA PLOČICA ZA CTS 35 U PP 35 U 4,30 kn
29.42.53 RASTAVNA PLOČICA ZA CTS 2,5 UN I CTS 4 UN SP 2,5/4 UN 1,10 kn
29.42.56 RASTAVNA PLOČICA ZA CTS 6 U I CTS 10 U SP 6/10 U 1,10 kn
29.42.59 RASTAVNA PLOČICA ZA CTS 16 U SP 16 U 1,10 kn
29.42.00 KRAJNJI DRŽAČ ZA SVE TIPOVE CA 702 3,50 kn
29.47.01 KRAĆI VIJAK I TULJAK ZA CTS 2,5 UN I CTS 4 UN CA 707/S/Q/01 1,00 kn
29.47.41 KRAĆI VIJAK I TULJAK ZA CTS 6 U I CTS 10 U CA 707/S/Q/1 1,20 kn
29.47.81 KRAĆI VIJAK I TULJAK ZA CTS 16 U CA 707/S/Q/5 1,30 kn
29.49.01 KRAĆI VIJAK I TULJAK ZA CTS 2,5 UN I CTS 4 UN CA 707/S/Q/2 1,30 kn
29.47.02 KRATKOSPOJNIK 2p ZA CTS 2,5 U CA 703/01 0,60 kn
29.47.22 KRATKOSPOJNIK 2p ZA CTS 4 UN CA 703/1 0,60 kn
29.47.42 KRATKOSPOJNIK 2p ZA CTS 6 U CA 703/2 0,70 kn
29.47.62 KRATKOSPOJNIK 2p ZA CTS 10 U CA 703/3 0,80 kn
29.47.82 KRATKOSPOJNIK 2p ZA CTS 16 U CA 703/8 0,90 kn
29.49.02 KRATKOSPOJNIK 2p ZA CTS 25 U CA 703/4 0,90 kn
29.49.22 KRATKOSPOJNIK 2p ZA CTS 35 U CA 703/5 1,00 kn
29.47.03 KRATKOSPOJNIK 3p ZA CTS 2,5 UN CA 704/01 0,80 kn
29.47.23 KRATKOSPOJNIK 3p ZA CTS 4 UN CA 704/1 0,80 kn
29.47.43 KRATKOSPOJNIK 3p ZA CTS 6 U CA 704/2 0,90 kn
29.47.63 KRATKOSPOJNIK 3p ZA CTS 10 U CA 704/3 1,10 kn
29.47.83 KRATKOSPOJNIK 3p ZA CTS 16 U CA 704/8 1,30 kn
29.49.03 KRATKOSPOJNIK 3p ZA CTS 25 U CA 704/4 1,30 kn
29.49.23 KRATKOSPOJNIK 3p ZA CTS 35 U CA 704/5 1,50 kn
29.47.04 KRATKOSPOJNIK 4p ZA CTS 2,5 UN CA 705/01 1,00 kn
29.47.24 KRATKOSPOJNIK 4p ZA CTS 4 UN CA 705/1 1,00 kn
29.47.44 KRATKOSPOJNIK 4p ZA CTS 6 U CA 705/2 1,30 kn
29.47.64 KRATKOSPOJNIK 4p ZA CTS 10 U CA 705/3 1,50 kn
29.47.84 KRATKOSPOJNIK 4p ZA CTS 16 U CA 705/8 1,70 kn
29.49.04 KRATKOSPOJNIK 4p ZA CTS 25 U CA 705/4 1,70 kn
29.49.24 KRATKOSPOJNIK 4p ZA CTS 35 U CA 705/5 2,00 kn
29.47.05 KRATKOSPOJNIK 10p ZA CTS 2,5 UN CA 731/10 2,90 kn
29.47.25 KRATKOSPOJNIK 10p ZA CTS 4 UN CA 732/10 2,90 kn
29.47.45 KRATKOSPOJNIK 10p ZA CTS 6 U CA 733/10 4,50 kn
29.47.65 KRATKOSPOJNIK 10p ZA CTS 10 U CA 734/10 4,50 kn
29.47.85 KRATKOSPOJNIK 10p ZA CTS 16 U CA 739/10 6,50 kn
29.49.05 KRATKOSPOJNIK 10p ZA CTS 25 U CA 735/10 6,50 kn
29.49.25 KRATKOSPOJNIK 10p ZA CTS 35 U CA 736/10 7,80 kn
29.47.06 KRATKOSPOJNIK 100p ZA CTS 2,5 UN CA 731/100 31,00 kn
29.47.26 KRATKOSPOJNIK 100p ZA CTS 4 UN CA 732/100 34,00 kn
29.47.07 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 2p ZA CTS 2,5 UN CA 721/2 2,80 kn
29.47.27 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 2p ZA CTS 4 UN CA 722/2 2,80 kn
29.47.47 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 2p ZA CTS 6 U CA 723/2 3,20 kn
29.47.67 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 2p ZA CTS 10 U CA 724/2 3,50 kn
29.47.87 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 2p ZA CTS 16 U CA 751/2 3,40 kn
29.49.07 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 2p ZA CTS 25 U CA 725/2 3,80 kn
29.49.27 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 2p ZA CTS 35 U CA 726/2 4,50 kn
29.47.08 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 3p ZA CTS 2,5 UN CA 721/3 4,20 kn
29.47.28 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 3p ZA CTS 4 UN CA 722/3 4,20 kn
29.47.48 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 3p ZA CTS 6 U CA 723/3 4,80 kn
29.47.68 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 3p ZA CTS 10 U CA 724/3 5,10 kn
29.47.88 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 3p ZA CTS 16 U CA 751/3 5,00 kn
29.49.08 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 3p ZA CTS 25 U CA 725/3 5,70 kn
29.49.28 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 3p ZA CTS 35 U CA 726/3 6,30 kn
29.47.09 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 4p ZA CTS 2,5 U CA 721/4 5,60 kn
29.47.29 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 4p ZA CTS 4 UN CA 722/4 5,60 kn
29.47.49 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 4p ZA CTS 6 U CA 723/4 6,50 kn
29.47.69 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 4p ZA CTS 10 U CA 724/4 6,50 kn
29.47.89 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 4p ZA CTS 16 U CA 751/4 7,70 kn
29.49.09 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 4p ZA CTS 25 U CA 725/4 7,70 kn
29.49.29 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 4p ZA CTS 35 U CA 726/4 7,90 kn
29.47.10 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 10p ZA CTS 2,5 UN CA 721/10 13,80 kn
29.47.30 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 10p ZA CTS 4 UN CA 722/10 15,80 kn
29.47.50 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 10p ZA CTS 6 U CA 723/10 15,80 kn
29.47.70 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 10p ZA CTS 10 U CA 724/10 15,80 kn
29.47.90 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 10p ZA CTS 16 U CA 751/10 19,50 kn
29.49.10 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 10p ZA CTS 25 U CA 725/10 19,50 kn
29.49.30 KRATKOSPOJNIK S TULJCIMA I VIJCIMA 10p ZA CTS 35 U CA 726/10 21,80 kn
29.47.16 DUŽI VIJAK I TULJAK ZA CTS 2,5 UN I CTS 4 UN CA 707/L/Q/01 NA UPIT
29.47.56 DUŽI VIJAK I TULJAK ZA CTS 6 U I CTS 10 U CA 707/L/Q/1 NA UPIT
29.47.96 DUŽI VIJAK I TULJAK ZA CTS 16 U CA 707/L/Q/5 NA UPIT
29.49.16 DUŽI VIJAK I TULJAK ZA CTS 25 UN I CTS 35 UN CA 707/L/Q/2 NA UPIT
29.47.17 RASTAVLJIVA SPOJNICA ZA CTS 2,5 UN CA 706/01 NA UPIT
29.47.37 RASTAVLJIVA SPOJNICA ZA CTS 4 UN CA 706/1 NA UPIT
29.47.57 RASTAVLJIVA SPOJNICA ZA CTS 6 U CA 706/2 NA UPIT
29.47.77 RASTAVLJIVA SPOJNICA ZA CTS 10 U CA 706/3 NA UPIT
29.47.97 RASTAVLJIVA SPOJNICA ZA CTS 16 U CA 706/8 NA UPIT
29.49.17 RASTAVLJIVA SPOJNICA ZA CTS 25 U CA 706/4 NA UPIT
29.49.37 RASTAVLJIVA SPOJNICA ZA CTS 35 U CA 706/5 NA UPIT
29.47.18 PRIKLJUČNICA ZA ISPITNI UTIKAČ ZA CTS 2,5 UN I CTS 4 UN CA 707/TS/01 NA UPIT
29.47.58 PRIKLJUČNICA ZA ISPITNI UTIKAČ ZA CTS 6 U, CTS 10 U I CTS 16 U CA 707/TS/05 NA UPIT
29.49.18 PRIKLJUČNICA ZA ISPITNI UTIKAČ ZA CTS 25 UN I CTS 35 UN CA 707/TS/06 NA UPIT
29.47.19 SABIRNICA 10p ZA CTS 2,5 UN CA 717/10 15,20 kn
29.47.39 SABIRNICA 10p ZA CTS 4 UN CA 713/10 15,20 kn
29.47.59 SABIRNICA 10p ZA CTS 6 U CA 710/10 17,80 kn
29.47.79 SABIRNICA 10p ZA CTS 10 U CA 718/10 15,80 kn
29.49.40 OZNAKA-PO ZAHTJEVU KUPCA   1,50 kn

 

PRIBOR ZA REDNE STEZALJKEPRIBOR ZA REDNE STEZALJKEPRIBOR ZA REDNE STEZALJKEPRIBOR ZA REDNE STEZALJKEPRIBOR ZA REDNE STEZALJKEPRIBOR ZA REDNE STEZALJKE