- DIN NOSAČ EN 50035, G- NOSAČ, GALVANSKI POCINČANI, PASIVIZIRANI -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD CIJENA KN/KOM.
29.71.21 DIN NOSAČ I=2m, NEPERFORIRANI 42,30 kn
29.71.22 DIN NOSAČ I=2m, PERFORIRANI 48,50 kn

 

DIN NOSAČ EN 50035, G- NOSAČ, GALVANSKI POCINČANI, PASIVIZIRANIDIN NOSAČ EN 50035, G- NOSAČ, GALVANSKI POCINČANI, PASIVIZIRANI