- PRIBOR ZA SPAJANJE I MONTAŽU RASTAVNIH SKLOPKI VELIČINE 00,1,2,3 ZA SABIRNIČKI SUSTAV 60mm, SABIRNICE 5-10mm, IEC 60947-3, 60529, 61439-1,2, JEAN MÜLLER GmbH -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD CIJENA KN/KOM.
17.71.90 SABIRNIČKI PRIKLJUČAK AM-60/250/3, 250A, 3-polni/1,5-70mm2 175,00 kn
17.71.93 SABIRNIČKI PRIKLJUČAK AM-60/250/3/120-5, 250A, 3-polni/16-120mm2, SABIRNICA 5mm 175,00 kn
17.71.94 SABIRNIČKI PRIKLJUČAK AM-60/250/3/120-10, 250A, 3-polni/16-120mm2, SABIRNICA 10mm NA UPIT
17.71.95 SABIRNIČKI PRIKLJUČAK AM-60/630/3, 630A, 3-polni/70-300mm2, SABIRNICA 10mm NA UPIT
17.71.91 NOSAČ 3-p SABIRNICA SST-60/3, ZA SABIRNICE DO 30x10mm 36,50 kn
17.71.92 POKROV 3-p SABIRNICA SDAD-60/3, ZA SABIRNICE DO 30x10mm 11,20 kn

 

PRIBOR ZA SPAJANJE I MONTAŽU RASTAVNIH SKLOPKI VELIČINE 00,1,2,3 ZA SABIRNIČKI SUSTAV 60mm, SABIRNICE 5-10mm, IEC 60947-3, 60529, 61439-1,2, JEAN MÜLLER GmbHPRIBOR ZA SPAJANJE I MONTAŽU RASTAVNIH SKLOPKI VELIČINE 00,1,2,3 ZA SABIRNIČKI SUSTAV 60mm, SABIRNICE 5-10mm, IEC 60947-3, 60529, 61439-1,2, JEAN MÜLLER GmbH