- UPRAVLJAČKI RELEJ DIFERENCIJALNE STRUJE- OSJETLJIV NA IZMJENIČNE I PULSIRAJUĆE STRUJNE GREŠKE 230V, 50 Hz, I∆n podesiva 300/100/300/1000 mA, PODESIVO VRIJEME ZATEZANJA 0,1s - 1s, PODESIV PRAG OKIDANJA 10-100 %, RELEJNI IZLAZ 1NO/1NC - 250V, 6A, KABEL DO Ø -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD MASA PROIZVODA KOM. U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
23.95.03 UPRAVLJAČKI RELEJ DIFERENCIJALNE STRUJE DMD 2 310 g 1 2.198,00 kn

 

UPRAVLJAČKI RELEJ DIFERENCIJALNE STRUJE- OSJETLJIV NA IZMJENIČNE I PULSIRAJUĆE STRUJNE GREŠKE 230V, 50 Hz, I∆n podesiva 300/100/300/1000 mA, PODESIVO VRIJEME ZATEZANJA 0,1s - 1s, PODESIV PRAG OKIDANJA 10-100 %, RELEJNI IZLAZ 1NO/1NC - 250V, 6A, KABEL DO ØUPRAVLJAČKI RELEJ DIFERENCIJALNE STRUJE- OSJETLJIV NA IZMJENIČNE I PULSIRAJUĆE STRUJNE GREŠKE 230V, 50 Hz, I∆n podesiva 300/100/300/1000 mA, PODESIVO VRIJEME ZATEZANJA 0,1s - 1s, PODESIV PRAG OKIDANJA 10-100 %, RELEJNI IZLAZ 1NO/1NC - 250V, 6A, KABEL DO Ø