- PREKIDAČI SA STRUJNOM ZAŠTITNOM SKLOPKOM (CBR)- DIFERENCIJALNA ZAŠTITA, 3-p i 4-p, In 100A-250A, MOGUĆNOST PODEŠAVANJA PREOSTALE STRUJE 3mA - 3A, IEC 60947-2, EN 60 647-2, TERASAKI -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD NAZIVNA STRUJA PREKIDNA MOĆ BROJ POLOVA CIJENA KN/KOM.
24.53.01 ZE 125 NJ 100A 25kA 3-p 2.995,00 kn
24.53.02 ZE 125 NJ 125A 25kA 3-p 2.995,00 kn
24.53.03 ZS 125 NJ 100A 36kA 3-p 3.200,00 kn
24.53.04 ZS 125 NJ 125A 36kA 3-p 3.200,00 kn
24.53.05 ZS 125 GJ 100A 65kA 3-p 3.370,00 kn
24.53.06 ZS 125 GJ 125A 65kA 3-p 3.370,00 kn
24.53.07 ZE 125 NJ ZP 100A 25kA 3-p 3.999,00 kn
24.53.08 ZE 125 NJ ZP 125A 25kA 3-p 3.999,00 kn
24.53.09 ZS 125 NJ ZP 100A 36kA 3-p 4.100,00 kn
24.53.10 ZS 125 NJ ZP 125A 36kA 3-p 4.100,00 kn
24.53.11 ZS 125 GJ ZP 100A 65kA 3-p 4.470,00 kn
24.53.12 ZS 125 GJ ZP 125A 65kA 3-p 4.470,00 kn
24.53.13 ZE 250 NJ 160A 25kA 3-p 3.690,00 kn
24.53.14 ZE 250 NJ 250A 25kA 3-p 3.690,00 kn
24.53.15 ZS 250 NJ 160A 36kA 3-p 3.850,00 kn
24.53.16 ZS 250 NJ 250A 36kA 3-p 3.850,00 kn
24.53.17 ZE 250 GJ 160A 65kA 3-p 3.990,00 kn
24.53.18 ZS 250 GJ 250A 65kA 3-p 3.990,00 kn
24.53.19 ZE 250 NJ ZP 160A 25kA 3-p 4.280,00 kn
24.53.20 ZE 250 NJ ZP 250A 25kA 3-p 4.280,00 kn
24.53.21 ZE 250 NJ ZP 160A 36kA 3-p 4.540,00 kn
24.53.22 ZS 250 NJ ZP 250A 36kA 3-p 4.540,00 kn
24.53.23 ZE 250 GJ ZP 160A 65kA 3-p 4.710,00 kn
24.53.24 ZS 250 GJ ZP 250A 65kA 3-p 4.710,00 kn
24.53.25 ZE 125 NJ 100A 25kA 4-p 3.390,00 kn
24.53.26 ZE 125 NJ 125A 25kA 4-p 3.390,00 kn
24.53.27 ZS 125 NJ 100A 36kA 4-p 3.550,00 kn
24.53.28 ZS 125 NJ 125A 36kA 4-p 3.550,00 kn
24.53.29 ZS 125 GJ 100A 65kA 4-p 3.690,00 kn
24.53.30 ZS 125 GJ 125A 65kA 4-p 3.690,00 kn
24.53.31 ZE 125 NJ ZP 100A 25kA 4-p 4.380,00 kn
24.53.32 ZE 125 NJ ZP 125A 25kA 4-p 4.380,00 kn
24.53.33 ZS 125 NJ ZP 100A 36kA 4-p 4.480,00 kn
24.53.34 ZS 125 NJ ZP 125A 36kA 4-p 4.480,00 kn
24.53.35 ZS 125 GJ ZP 100A 65kA 4-p 4.810,00 kn
24.53.36 ZS 125 GJ ZP 125A 65kA 4-p 4.810,00 kn
24.53.37 ZE 250 NJ 160A 25kA 4-p 4.380,00 kn
24.53.38 ZE 250 NJ 250A 25kA 4-p 4.380,00 kn
24.53.39 ZS 250 NJ 160A 36kA 4-p 4.890,00 kn
24.53.40 ZS 250 NJ 250A 36kA 4-p 4.890,00 kn
24.53.41 ZE 250 GJ 160A 65kA 4-p 4.990,00 kn
24.53.42 ZS 250 GJ 250A 65kA 4-p 4.990,00 kn
24.53.43 ZE 250 NJ ZP 160A 25kA 4-p 4.380,00 kn
24.53.44 ZE 250 NJ ZP 250A 25kA 4-p 4.380,00 kn
24.53.45 ZS 250 NJ ZP 160A 36kA 4-p 4.590,00 kn
24.53.46 ZS 250 NJ ZP 250A 36kA 4-p 4.590,00 kn
24.53.47 ZE 250 GJ ZP 160A 65kA 4-p 4.810,00 kn
24.53.48 ZS 250 GJ ZP 250A 65kA 4-p 4.810,00 kn

 

PREKIDAČI SA STRUJNOM ZAŠTITNOM SKLOPKOM (CBR)- DIFERENCIJALNA ZAŠTITA, 3-p i 4-p, In 100A-250A, MOGUĆNOST PODEŠAVANJA PREOSTALE STRUJE 3mA - 3A, IEC 60947-2, EN 60 647-2, TERASAKIPREKIDAČI SA STRUJNOM ZAŠTITNOM SKLOPKOM (CBR)- DIFERENCIJALNA ZAŠTITA, 3-p i 4-p, In 100A-250A, MOGUĆNOST PODEŠAVANJA PREOSTALE STRUJE 3mA - 3A, IEC 60947-2, EN 60 647-2, TERASAKI