- STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE (RCCB) DFS, TIP AC, 230/400V, 50Hz, 10 kA, IP 40, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbH -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD MASA PROIZVODA KOM. U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
23.21.01 FID SKLOPKA DFS 2, 16/0.01A, 2p 260 g 1/40 349,50 kn
23.21.03 FID SKLOPKA DFS 2, 16/0.03A, 2p 260 g 1/40 198,20 kn
23.21.10 FID SKLOPKA DFS 2, 16/0.10A, 2p 260 g 1/40 292,90 kn
23.21.30 FID SKLOPKA DFS 2, 16/0.30A, 2p 260 g 1/40 247,80 kn
23.21.50 FID SKLOPKA DFS 2, 16/0.50A, 2p 260 g 1/40 198,20 kn
23.22.03 FID SKLOPKA DFS 2, 25/0.03A, 2p 260 g 1/40 174,50 kn
23.22.10 FID SKLOPKA DFS 2, 25/0.10A, 2p 260 g 1/40 292,60 kn
23.22.30 FID SKLOPKA DFS 2, 25/0.30A, 2p 260 g 1/40 265,00 kn
23.22.50 FID SKLOPKA DFS 2, 25/0.50A, 2p 260 g 1/40 198,20 kn
23.32.01 FID SKLOPKA DFS 2, 40/0.01A, 2p 260 g 1/40 373,90 kn
23.32.03 FID SKLOPKA DFS 2, 40/0.03A, 2p 260 g 1/40 207,20 kn
23.32.10 FID SKLOPKA DFS 2, 40/0.10A, 2p 260 g 1/40 339,80 kn
23.32.30 FID SKLOPKA DFS 2, 40/0.30A, 2p 260 g 1/40 207,20 kn
23.32.50 FID SKLOPKA DFS 2, 40/0.50A, 2p 260 g 1/40 207,20 kn
23.42.03 FID SKLOPKA DFS 2, 63/0.03A, 2p 260 g 1/40 308,50 kn
23.42.10 FID SKLOPKA DFS 2, 63/0.10A, 2p 260 g 1/40 308,50 kn
23.42.30 FID SKLOPKA DFS 2, 63/0.30A, 2p 260 g 1/40 308,50 kn
23.42.50 FID SKLOPKA DFS 2, 63/0.50A, 2p 260 g 1/40 308,50 kn
23.24.03 FID SKLOPKA DFS 4, 25/0.03A, 4p 450 g 1/20 249,80 kn
23.24.10 FID SKLOPKA DFS 4, 25/0.10A, 4p 450 g 1/20 329,90 kn
23.24.30 FID SKLOPKA DFS 4, 25/0.30A, 4p 450 g 1/20 228,80 kn
23.24.50 FID SKLOPKA DFS 4, 25/0.50A, 4p 450 g 1/20 228,80 kn
23.34.03 FID SKLOPKA DFS 4, 40/0.03A, 4p 450 g 1/20 234, 80 kn
23.34.10 FID SKLOPKA DFS 4, 40/0.10A, 4p 450 g 1/20 359,00 kn
23.34.30 FID SKLOPKA DFS 4, 40/0.30A, 4p 450 g 1/20 228,80 kn
23.34.50 FID SKLOPKA DFS 4, 40/0.50A, 4p 450 g 1/20 187,50 kn
23.44.03 FID SKLOPKA DFS 4, 63/0.03A, 4p 450 g 1/20 435,60 kn
23.44.10 FID SKLOPKA DFS 4, 63/0.10A, 4p 450 g 1/20 435,60 kn
23.44.30 FID SKLOPKA DFS 4, 63/0.30A, 4p 450 g 1/20 283,80 kn
23.44.50 FID SKLOPKA DFS 4, 63/0.50A, 4p 450 g 1/20 283,80 kn
23.54.03 FID SKLOPKA DFS 4, 80/0.03A, 4p 450 g 1/10 770,50 kn
23.54.10 FID SKLOPKA DFS 4, 80/0.10A, 4p 450 g 1/10 816,60 kn
23.54.30 FID SKLOPKA DFS 4, 80/0.30A, 4p 450 g 1/10 685,00 kn
23.54.50 FID SKLOPKA DFS 4, 80/0.50A, 4p 450 g 1/10 685,00 kn
23.64.03 FID SKLOPKA DFS 4, 100/0.03A, 4p 450 g 1/10 794,40 kn
23.64.10 FID SKLOPKA DFS 4, 100/0.10A, 4p 450 g 1/10 794,40 kn
23.64.30 FID SKLOPKA DFS 4, 100/0.30A, 4p 450 g 1/10 726,20 kn
23.64.50 FID SKLOPKA DFS 4, 100/0.50A, 4p 450 g 1/10 726,20 kn
23.74.03 FID SKLOPKA DFS 4, 125/0.03A, 4p 450 g 1/10 2007,00 kn
23.74.10 FID SKLOPKA DFS 4, 125/0.10A, 4p 450 g 1/10 2390,00 kn
23.74.30 FID SKLOPKA DFS 4, 125/0.30A, 4p 450 g 1/10 1530,00 kn
23.74.50 FID SKLOPKA DFS 4, 125/0.50A, 4p 450 g 1/10 1530,00 kn

 

STRUJNE ZAŠTITNE  SKLOPKE (RCCB) DFS, TIP AC, 230/400V, 50Hz, 10 kA, IP 40, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbHSTRUJNE ZAŠTITNE  SKLOPKE (RCCB) DFS, TIP AC, 230/400V, 50Hz, 10 kA, IP 40, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbHSTRUJNE ZAŠTITNE  SKLOPKE (RCCB) DFS, TIP AC, 230/400V, 50Hz, 10 kA, IP 40, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbHSTRUJNE ZAŠTITNE  SKLOPKE (RCCB) DFS, TIP AC, 230/400V, 50Hz, 10 kA, IP 40, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbH