- STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE (RCCB) DFS FT, TIP A, S DALJINSKOM PROVJEROM ISPRAVNOSTI ZA FID SKLOPKE DFS 2 DFS 4, 230/400V, 50Hz, 10 kA, AC 230V/6A, DC 230V/1A, IP 20 , DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbH -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD MASA PROIZVODA KOM. U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
23.34.11 FID SKLOPKA DFS 2 FT, 16/0.03A, 2p   1/40 Na upit
23.34.12 FID SKLOPKA DFS 2 FT, 16/0.30A, 2p   1/40 Na upit
23.34.13 FID SKLOPKA DFS 2 FT, 25/0.03A, 2p   1/40 Na upit
23.34.14 FID SKLOPKA DFS 2 FT, 25/0.30A, 2p   1/40 Na upit
23.34.15 FID SKLOPKA DFS 2 FT, 40/0.03A, 2p   1/40 Na upit
23.34.16 FID SKLOPKA DFS 2 FT, 40/0.30A, 2p   1/40 Na upit
23.34.04 FID SKLOPKA DFS 4 FT, 40/0.03A, 4p 450 g 1/20 460,00 kn
23.34.17 FID SKLOPKA DFS 4 FT, 40/0.30A, 4p 450 g 1/20 375,00 kn
23.34.51 FID SKLOPKA DFS 4 FT, 40/0.50A, 4p 450 g 1/20 375,00 kn
23.44.04 FID SKLOPKA DFS 4 FT, 63/0.03A, 4p 450 g 1/20 688,00 kn
23.44.05 FID SKLOPKA DFS 4 FT, 63/0.30A, 4p 450 g 1/20 688,00 kn
23.44.51 FID SKLOPKA DFS 4 FT, 63/0.50A, 4p 450 g 1/20 455,00 kn

Napomena: Isklop tipkalom bez napona (NO).

STRUJNE ZAŠTITNE  SKLOPKE (RCCB) DFS FT, TIP A, S DALJINSKOM PROVJEROM ISPRAVNOSTI ZA FID SKLOPKE DFS 2 DFS 4, 230/400V, 50Hz, 10 kA, AC 230V/6A, DC 230V/1A, IP 20 , DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbHSTRUJNE ZAŠTITNE  SKLOPKE (RCCB) DFS FT, TIP A, S DALJINSKOM PROVJEROM ISPRAVNOSTI ZA FID SKLOPKE DFS 2 DFS 4, 230/400V, 50Hz, 10 kA, AC 230V/6A, DC 230V/1A, IP 20 , DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbHSTRUJNE ZAŠTITNE  SKLOPKE (RCCB) DFS FT, TIP A, S DALJINSKOM PROVJEROM ISPRAVNOSTI ZA FID SKLOPKE DFS 2 DFS 4, 230/400V, 50Hz, 10 kA, AC 230V/6A, DC 230V/1A, IP 20 , DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbH