- STRUJNE ZAŠTITNE SELEKTIVNE SKLOPKE (RCCB) DFS-S 230/400V, 50Hz, 10kA, IP20, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbH -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD CIJENA KN/KOM.
23.23.22 DFS 2S, 40/0.1A, 2p Na upit
23.23.24 DFS 2S, 40/0.3A, 2p Na upit
23.23.26 DFS 2S, 40/0.5A, 2p Na upit
23.24.22 DFS 2S, 63/0.1A, 2p Na upit
23.24.24 DFS 2S, 63/0.3A, 2p Na upit
23.24.26 DFS 2S, 63/0.5A, 2p Na upit
23.25.22 DFS 2S, 80/0.1A, 2p Na upit
23.25.24 DFS 2S, 80/0.3A, 2p Na upit
23.25.26 DFS 2S, 80/0.5A, 2p Na upit
23.26.22 DFS 2S, 100/0.1A, 2p Na upit
23.26.24 DFS 2S, 100/0.3A, 2p Na upit
23.26.26 DFS 2S, 100/0.5A, 2p Na upit
23.27.22 DFS 2S, 125/0.1A, 2p Na upit
23.27.24 DFS 2S, 125/0.3A, 2p Na upit
23.27.26 DFS 2S, 125/0.5A, 2p Na upit
23.43.42 DFS 4S, 40/0.1A, 4p Na upit
23.43.44 DFS 4S, 40/0.3A, 4p Na upit
23.43.46 DFS 4S, 40/0.5A, 4p Na upit
23.44.42 DFS 4S, 63/0.1A, 4p Na upit
23.44.44 DFS 4S, 63/0.3A, 4p Na upit
23.44.46 DFS 4S, 63/0.5A, 4p Na upit
23.45.42 DFS 4S, 80/0.1A, 4p Na upit
23.45.44 DFS 4S, 80/0.3A, 4p Na upit
23.45.46 DFS 4S, 80/0.5A, 4p Na upit
23.45.22 DFS 4S, 80/1.0A, 4p Na upit
23.46.42 DFS 4S, 100/0.1A, 4p Na upit
23.46.44 DFS 4S, 100/0.3A, 4p Na upit
23.46.46 DFS 4S, 100/0.5A, 4p Na upit
23.46.28 DFS 4S, 100/1.0A, 4p Na upit
23.47.42 DFS 4S, 125/0.1A, 4p Na upit
23.47.44 DFS 4S, 125/0.3A, 4p Na upit
23.47.46 DFS 4S, 125/0.5A, 4p Na upit
23.47.28 DFS 4S, 125/1.0A, 4p Na upit

Selektivne strujne zaštitne sklopke isključuju s vremenskim kašnjenjem od nekoliko perioda frekvencije napona od trenutka nastanka greške. Ovo omogućava da se u slučaju serijskog spajanja dviju strujnih zaštitnih sklopki osigura selektivno isključenje. To znači da u slučaju nastupa greške isključuju samo strujne zaštitna sklopka najbliža mjestu greške.

STRUJNE ZAŠTITNE SELEKTIVNE SKLOPKE (RCCB) DFS-S 230/400V, 50Hz, 10kA, IP20, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbHSTRUJNE ZAŠTITNE SELEKTIVNE SKLOPKE (RCCB) DFS-S 230/400V, 50Hz, 10kA, IP20, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbHSTRUJNE ZAŠTITNE SELEKTIVNE SKLOPKE (RCCB) DFS-S 230/400V, 50Hz, 10kA, IP20, DIN VDE 0664, IEC 1008, EN 61008, DOEPKE GmbH