- STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA S NADSTRUJNIM ZAŠTITNIM PREKIDAČEM (RCBO), KOMBINACIJA STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE (RCCB) I AUTOMATSKOG INSTALACIJSKOG PREKIDAČA (MCB) B ILI C KARAKTERISTIKE OKIDANJA, 2-POLNE ILI 4-POLNE, 230V, 50 Hz, 10kA, IP 40, DIN VDE 0664 T.2, -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD MASA PROIZVODA KOM. U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
23.29.00 FIB-DRCBO, 6/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.01 FIB-DRCBO, 10/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.02 FIB-DRCBO, 16/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.03 FIB-DRCBO, 20/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.04 FIB-DRCBO, 25/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.05 FIB-DRCBO, 32/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.06 FIB-DRCBO, 40/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.25 FIC-DRCBO, 6/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.26 FIC-DRCBO, 10/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.28 FIC-DRCBO, 16/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.29 FIC-DRCBO, 20/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.30 FIC-DRCBO, 25/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.31 FIC-DRCBO, 32/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.32 FIC-DRCBO, 40/0.03A, 1+N POLNA 240 g 1/40 203,90 kn
23.29.07 FIB-DRCBO, 6/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.08 FIB-DRCBO, 10/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.09 FIB-DRCBO, 16/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.10 FIB-DRCBO, 20/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.11 FIB-DRCBO, 25/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.12 FIB-DRCBO, 32/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.13 FIB-DRCBO, 40/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 957,90 kn
23.29.14 FIC-DRCBO, 6/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.15 FIC-DRCBO, 10/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.16 FIC-DRCBO, 16/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.17 FIC-DRCBO, 20/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.18 FIC-DRCBO, 25/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.19 FIC-DRCBO, 32/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 705,60 kn
23.29.20 FIC-DRCBO, 40/0.03A, 3+N POLNA 360 g 1/20 957,90 kn

 

STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA S NADSTRUJNIM ZAŠTITNIM PREKIDAČEM (RCBO), KOMBINACIJA STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE (RCCB) I AUTOMATSKOG INSTALACIJSKOG PREKIDAČA (MCB) B ILI C KARAKTERISTIKE OKIDANJA, 2-POLNE ILI 4-POLNE, 230V, 50 Hz, 10kA, IP 40, DIN VDE 0664 T.2, STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA S NADSTRUJNIM ZAŠTITNIM PREKIDAČEM (RCBO), KOMBINACIJA STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE (RCCB) I AUTOMATSKOG INSTALACIJSKOG PREKIDAČA (MCB) B ILI C KARAKTERISTIKE OKIDANJA, 2-POLNE ILI 4-POLNE, 230V, 50 Hz, 10kA, IP 40, DIN VDE 0664 T.2, STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA S NADSTRUJNIM ZAŠTITNIM PREKIDAČEM (RCBO), KOMBINACIJA STRUJNE ZAŠTITNE SKLOPKE (RCCB) I AUTOMATSKOG INSTALACIJSKOG PREKIDAČA (MCB) B ILI C KARAKTERISTIKE OKIDANJA, 2-POLNE ILI 4-POLNE, 230V, 50 Hz, 10kA, IP 40, DIN VDE 0664 T.2,