- PLIVAJUĆE SKLOPKE CHAMP, 250V, 50Hz, 10 (4) A, IP 67, KUT UKLOPA/ISKLOPKA +/- 45°, MAX . 60°C, 3m, 5m, 10m KABELA, HO7RN-F 3G1, VISOKA KEMIJSKA POSTOJANOST, DOEPKE GmbH -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD MASA PROIZVODA CIJENA KN/KOM.
24.90.11 PLIVAJUĆA SKLOPKA CHAMP 1L, "PRAZNITI", 3m KABELA 500g 198,00 kn
24.90.12 PLIVAJUĆA SKLOPKA CHAMP 1F, "PUNITI", 3m KABELA 475g 198,00 kn
24.90.13 PLIVAJUĆA SKLOPKA CHAMP 2, "PUNITI-PRAZNITI", 3m KABELA 496g 198,00 kn
24.90.17 PLIVAJUĆA SKLOPKA CHAMP 2, "PUNITI-PRAZNITI", 5m KABELA   250,00 kn
24.90.15 PLIVAJUĆA SKLOPKA CHAMP 2, "PUNITI-PRAZNITI", 10m KABELA   330,00 kn
24.90.14 UTEG GGW 220 g 22,20 kn

 

PLIVAJUĆE SKLOPKE CHAMP, 250V, 50Hz, 10 (4) A, IP 67, KUT UKLOPA/ISKLOPKA +/- 45°, MAX . 60°C, 3m, 5m, 10m KABELA, HO7RN-F 3G1, VISOKA KEMIJSKA POSTOJANOST, DOEPKE GmbHPLIVAJUĆE SKLOPKE CHAMP, 250V, 50Hz, 10 (4) A, IP 67, KUT UKLOPA/ISKLOPKA +/- 45°, MAX . 60°C, 3m, 5m, 10m KABELA, HO7RN-F 3G1, VISOKA KEMIJSKA POSTOJANOST, DOEPKE GmbH