- STOP PRITISKIVAČI ZA BS/MS MOTORSKE SKLOPKE, ISKRA -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD CIJENA KN/KOM.
25.20.36 STOP PRITISKIVAČ-E 53,50 kn
25.20.37 ZAŠTITNA MEMBRANA S BLOKADOM-HZ 28,00 kn
25.25.36 STOP PRITISKIVAČ-NAT 62,60 kn
25.25.37 ZAŠTITNA MEMBRANA S BLOKADOM- Z 25,90 kn

 

STOP PRITISKIVAČI ZA BS/MS MOTORSKE SKLOPKE, ISKRA