- POMOĆNI KONTAKTI, ISKRA -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD CIJENA KN/KOM.
25.20.20. HS 11, 1NO 1NC 37,50 kn
25.20.21 HS 10, 1NO 37,50 kn
25.20.22 HS 20, 2NO 37,50 kn
25.20.23 HSV, 1NO 28,60 kn
25.20.24 HSV, 1NC 28,60 kn
25.20.25 HRS, 1NO 32,90 kn
25.20.26 HRS, 1NC 32,90 kn
25.20.27 PP-pločica za plombiranje NA UPIT
25.25.20 PS 11, 1NO 1NC 32,30 kn
25.25.21 PS 10, 1NO 32,30 kn
25.25.22 PS 01, 1NC 32,30 kn
25.25.23 PS 20, 2NO 32,30 kn

 

POMOĆNI KONTAKTI, ISKRA