- PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 800A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKI -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD FUNKCIJA PRIMJENA CIJENA KN/KOM.
24.50.67 POMOĆNI KONTKAT- SHT, 200-480V NAPONSKI OKIDAČ DALJINSKO ISKLAPANJE 242,00 kn
24.50.68 POMOĆNI KONTAKT- UVT, 200-240V PODNAPONSKI OKIDAČ DALJINSKO ISKLAPANJE 320,00 kn
24.50.69 POMOĆNI KONTAKT- UVT, 380-450V PODNAPONSKI OKIDAČ DALJINSKO ISKLAPANJE 320,00 kn
24.50.70 POMOĆNI KONTAKT- AX/AL SIGNALIZACIJA STATUS ON/OFF I TRIP 90,00 kn
24.50.71 POMOĆNI KONTAKT- AX SIGNALIZACIJA STATUS ON/OFF 90,00 kn
24.50.72 POMOĆNI KONTAKT- AL SIGNALIZACIJA STATUS TRIP 90,00 kn
24.50.86 MOTORNI POGON MC, 100-240V   MCCBS 800AC 5.350,00 kn

 

PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 800A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKIPRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 800A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKI