- PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 1250-1600A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKI -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD FUNKCIJA PRIMJENA NAPON/ZAŠTITA CIJENA KN/KOM.
24.50.73 POMOĆNI KONTAKT- SHT NAPONSKI OKIDAČ DALJINSKO ISKLAPANJE 200-480V 259,00 kn
24.50.74 POMOĆNI KONTAKT- UVT PODNAPONSKI OKIDAČ DALJINSKO ISKLAPANJE 200-240V 330,00 kn
24.50.75 POMOĆNI KONTAKT- UVT PODNAPONSKI OKIDAČ DALJINSKO ISKLAPANJE 380-450V 330,00 kn
24.50.76 POMOĆNI KONTAKT- AX/AL SIGNALIZACIJA STATUS ON/OFF I TRIP   290,00 kn
24.50.77 POMOĆNI KONTAKT- AX SIGNALIZACIJA STATUS ON/OFF   99,00 kn
24.50.78 POMOĆNI KONTAKT- AL SIGNALIZACIJA STATUS TRIP   99,00 kn
24.50.87 MOTORNI POGON MC   MCCBS 1250-1600AC 100-240V 5.990,00 kn

 

PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 1250-1600A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKI