- PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 10-630A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKI -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD FUNKCIJA PRIMJENA CIJENA KN/KOM.
24.50.50 POMOĆNI KONTAKT- SHT, 200-240V NAPONSKI OKIDAČ DALJINSKO ISKLAPANJE 242,00 kn
24.50.52 POMOĆNI KONTAKT- UVT, 200-240V PODNAPONSKI OKIDAČ DALJINSKO ISKLAPANJE 320,00 kn
24.50.53 POMOĆNI KONTAKT- AX SIGNALIZACIJA STATUS ON/OFF 90,00 kn
24.50.54 POMOĆNI KONTAKT- AX/NO SIGNALIZACIJA STATUS ON/OFF 90,00 kn
24.50.55 POMOĆNI KONTAKT- AX/NC SIGNALIZACIJA STATUS ON/OFF 90,00 kn
24.50.51 POMOĆNI KONTAKT- AL/CO SIGNALIZACIJA STATUS TRIP 90,00 kn
24.50.56 POMOĆNI KONTAKT- AL/NO SIGNALIZACIJA STATUS TRIP 90,00 kn
24.50.57 POMOĆNI KONTAKT- AL/NC SIGNALIZACIJA STATUS TRIP 90,00 kn
24.50.58 MOTORNI POGON MC, 100-240V   MCCBS 125AC 2.150,00 kn
24.50.59 MOTORNI POGON MC, 100-240V   MCCBS 250AC 2.890,00 kn
24.50.60 MOTORNI POGON MC, 100-240V   MCCBS 400-630AC 3.650,00 kn
24.50.61 RUČNA SKLOPKA HP ZA MCCB, IP 54 ON/OFF MCCB 125A 480,00 kn
24.50.63 RUČNA SKLOPKA HP ZA MCCB, IP 54 ON/OFF MCCB 250A 460,00 kn
24.50.65 RUČNA SKLOPKA HP ZA MCCB, IP 54 ON/OFF MCCB 400-630A 630,00 kn
24.50.62 RUČNA SKLOPKA HP ZA MCCB, IP 54 ON/OFF MCCB 800A 990,00 kn
24.50.64 RUČNA SKLOPKA HP ZA MCCB, IP 54 ON/OFF MCCB 1600A 998,00 kn

 

PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 10-630A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKIPRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 10-630A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKIPRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB) 10-630A, IEC 60204-1, IEC 61058-1, TERASAKI