- KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE (MCCB) 10-800A, S TERMOMAGNETSKIM ISKLOPOM, IEC 60947-2, EN 60 647-2, TERASAKI -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD NAZIVNA STRUJA PREKIDNA MOĆ BROJ POLOVA CIJENA KN/KOM.
24.50.07 S 125 NJ TM 20A, 13-20A 36 kA 3-p 757,00 kn
24.50.08 S 125 NJ TM 32A, 20-32A 36kA 3-p 757,00 kn
24.50.09 S 125 NJ TM 50A, 32-50A 36kA 3-p 757,00 kn
24.50.10 S 125 NJ TM 63A, 40-63A 36kA 3-p 757,00 kn
24.50.11 S 125 NJ TM 100A, 63-100A 36kA 3-p 757,00 kn
24.50.12 S 125 NJ TM 125A, 79-125A 36kA 3-p 797,00 kn
24.50.13 S 160 NJ TM 20A, 13-20A 36kA 3-p 1.154,00 kn
24.50.14 S 160 NJ TM 32A, 20-32A 36kA 3-p 1.154,00 kn
24.50.15 S 160 NJ TM 50A, 32-50A 36kA 3-p 1.154,00 kn
24.50.16 S 160 NJ TM 63A, 40-63A 36kA 3-p 1.154,00 kn
24.50.17 S 160 NJ TM 100A, 63-100A 36kA 3-p 1.154,00 kn
24.50.18 S 160 NJ TM 125A, 79-125A 36kA 3-p 1.154,00 kn
24.50.19 S 160 NJ TM 160A, 101-160A 36kA 3-p 1.154,00 kn
24.50.20 S 250 NJ TM 200A, 126-200A 36kA 3-p 1.290,00 kn
24.50.21 S 250 NJ TM 250A, 158-250A 36kA 3-p 1.290,00 kn
24.50.22 S 400 CJ TM 250A, 158-250A 36kA 3-p 2.494,00 kn
24.50.26 E 400 NJ TM 400A, 252-400A 25kA 3-p 2.285,00 kn
24.50.23 S 400 CJ TM 400A, 252-400A 36kA 3-p 2.494,00 kn
24.50.24 S 800 NJ TM 800A, 504-800A 50kA 3-p 4.780,00 kn
24.54.07 S 125 NJ TM 20A, 13-20A 36kA 4-p 1.098,00 kn
24.54.08 S 125 NJ TM 32A, 20-32A 36kA 4-p 1.098,00 kn
24.54.09 S 125 NJ TM 50A, 32-50A 36kA 4-p 1.098,00 kn
24.54.10 S 125 NJ TM 63A, 40-63A 36kA 4-p 1.098,00 kn
24.54.11 S 125 NJ TM 100A, 63-100A 36kA 4-p 1.098,00 kn
24.54.12 S 125 NJ TM 125A, 79-125A 36kA 4-p 1.098,00 kn
24.54.13 S 160 NJ TM 20A, 13-20A 36kA 4-p 1.590,00 kn
24.54.14 S 160 NJ TM 32A, 20-32A 36kA 4-p 1.590,00 kn
24.54.15 S 160 NJ TM 50A, 32-50A 36kA 4-p 1.590,00 kn
24.54.16 S 160 NJ TM 63A, 40-63A 36kA 4-p 1.590,00 kn
24.54.17 S 160 NJ TM 100A, 63-100A 36kA 4-p 1.590,00 kn
24.54.18 S 160 NJ TM 125A, 79-125A 36kA 4-p 1.590,00 kn
24.54.19 S 160 NJ TM 160A, 101-160A 36kA 4-p 1.590,00 kn
24.54.20 S 250 NJ TM 200A, 126-200A 36kA 4-p 1.898,00 kn
24.54.21 S 250 NJ TM 250A, 158-250A 36kA 4-p 1.898,00 kn
24.54.22 S 400 CJ TM 250A, 158-250A 36kA 4-p 3.399,00 kn
24.54.79 E 400 NJ TM 400A, 252-400A 25kA 4-p 2.990,00 kn
24.54.23 S 400 CJ TM 400A, 252-400A 36kA 4-p 3.399,00 kn
24.54.25 S 800 NJ TM 800A, 504-800A 50kA 4-p 6.800,00 kn

 

KOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE (MCCB) 10-800A, S TERMOMAGNETSKIM ISKLOPOM, IEC 60947-2, EN 60 647-2, TERASAKIKOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE (MCCB) 10-800A, S TERMOMAGNETSKIM ISKLOPOM, IEC 60947-2, EN 60 647-2, TERASAKIKOMPAKTNI PREKIDAČI SNAGE (MCCB) 10-800A, S TERMOMAGNETSKIM ISKLOPOM, IEC 60947-2, EN 60 647-2, TERASAKI