- SKLOPNICI ZA UKLAPANJE DJELATNIH TERETA, STRUJNIH KRUGOVA RASVJETE, TERMIČKIH TROŠILA I SL., Uᵢ=400V, Ith=20,40,63A, POMOĆNI KONTAKTI Uᵢ=400V, AC 11-230V, 6A, VDE 0660, DOEPKE GmbH -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD KONTAKTI Ith NAPON MASA PROIZVODA KOM U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
29.16.18 SKLOPNIK HS 20-20 2NO 20A AC 230V/50Hz 125 g 1/12 107,90 kn
29.16.19 SKLOPNIK HS 20-11 NO+NC 20A AC 230V/50Hz 120 g 1/12 107,90 kn
29.16.20 SKLOPNIK HS 20-40 4NO 24A AC 230V/50Hz 215 g 1/6 107,90 kn
29.16.25 SKLOPNIK HS 20-31 3NO+NC 24A AC 230V/50Hz 217 g 1/6 124,20 kn
29.16.27 SKLOPNIK HS 20-13 NO+3NC 24A AC 230V/50Hz 215 g 1/6 145,50 kn
29.16.40 SKLOPNIK HS 40-40 4NO 40A AC 230V/50Hz 360 g 1/4 292,90 kn
29.16.63 SKLOPNIK HS 63-40 4NO 63A AC 230V/50Hz 355 g 1/4 362,00 kn
29.16.91 POMOĆNI KONTAKT HSH 11 (za HS20, HS40,HS63) NO+NC   AC 230V/50Hz 25 g 1/4 63,50 kn

 

SKLOPNICI ZA UKLAPANJE DJELATNIH TERETA, STRUJNIH KRUGOVA RASVJETE, TERMIČKIH TROŠILA I SL., Uᵢ=400V, Ith=20,40,63A, POMOĆNI KONTAKTI Uᵢ=400V, AC 11-230V, 6A, VDE 0660, DOEPKE GmbHSKLOPNICI ZA UKLAPANJE DJELATNIH TERETA, STRUJNIH KRUGOVA RASVJETE, TERMIČKIH TROŠILA I SL., Uᵢ=400V, Ith=20,40,63A, POMOĆNI KONTAKTI Uᵢ=400V, AC 11-230V, 6A, VDE 0660, DOEPKE GmbHSKLOPNICI ZA UKLAPANJE DJELATNIH TERETA, STRUJNIH KRUGOVA RASVJETE, TERMIČKIH TROŠILA I SL., Uᵢ=400V, Ith=20,40,63A, POMOĆNI KONTAKTI Uᵢ=400V, AC 11-230V, 6A, VDE 0660, DOEPKE GmbHSKLOPNICI ZA UKLAPANJE DJELATNIH TERETA, STRUJNIH KRUGOVA RASVJETE, TERMIČKIH TROŠILA I SL., Uᵢ=400V, Ith=20,40,63A, POMOĆNI KONTAKTI Uᵢ=400V, AC 11-230V, 6A, VDE 0660, DOEPKE GmbH