- RELEJ ZA KONTROLU NIVOA TEKUĆINE, Ke-SKR, 230VAC, KONTAKT MAX 5A/240VAC, MONTAŽA NA DIN NOSAČ 35, KAEL -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD CIJENA KN/KOM.
29.16.56 RELEJ ZA KONTROLU NIVOA TEKUĆINE SKR 100, DIMENZIJE 112x75x50 mm 165,00 kn
29.16.57 RELEJ ZA KONTROLU NIVOA TEKUĆINE ke-SKR, DIMENZIJE 28x82x80 mm 159,00 kn
29.16.58 SONDA 25,00 kn

 

RELEJ ZA KONTROLU NIVOA TEKUĆINE, Ke-SKR, 230VAC, KONTAKT MAX 5A/240VAC, MONTAŽA NA DIN NOSAČ 35, KAEL