- PODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max., IP20, KREM -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD KOM U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
55.00.00 ISKLOPNA SKLOPKA, JEDNOPOLNA, 10A-250V 12 13,70 kn
55.00.36 SKLOPKA ISKLOPNA, JEDNOPOLNA, 16A-250V 12 15,00 kn
55.00.44 SKLOPKA ISKLOPNA, DVOPOLNA, 10A-250V 12 22,00 kn
55.00.01 ISKLOPNA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,00 kn
55.00.02 SERIJSKA SKLOPKA, 10A-250V 12 15,20 kn
55.00.03 SERIJSKA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 20,00 kn
55.00.04 IZMJENIČNA SKLOPKA, 10A-250V 12 15,20 kn
55.00.05 IZMJENIČNA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 18,50 kn
55.00.06 IZMJENIČNA SKLOPKA, DVOSTRUKA, 10A-250V 12 18,90 kn
55.00.07 KRIŽNA SKLOPKA, 10A-250V 12 18,90 kn
55.00.30 DVOPOLNA SKLOPKA 16A-250V, S INDIKATOROM, ZA BOJLER 12 20,00 kn
55.00.08 TIPKALO ZA SVJETLO, 10A-250V 12 14,50 kn
55.00.09 TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,80 kn
55.00.11 TIPKALO ZA ZVONO, 10A-250V 12 14,50 kn
55.00.12 TIPKALO ZA ZVONO S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,80 kn
55.00.13 TIPKALO ZA ROLETE, 10A-250V 12 26,70 kn
55.00.14 UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 12 14,70 kn
55.00.15 UTIČNICA 2P+PE S POKLOPCEM, 16A-250V 12 16,20 kn
55.00.16 UTIČNICA 2P+PE, DVOSTRUKA, 16A-250V 12 16,60 kn
55.00.17 UTIČNICA 2P+PE SA ZAŠTITOM ZA DJECU, 16A-250V 12 18,10 kn
55.00.18 REGULATOR RASVJETE 60-1000W, 230V 12 81,10 kn
55.00.19 TELEFONSKA UTIČNICA, JEDNOSTRUKA 1xMJ 6/4, RJ11 12 15,00 kn
55.00.20 TELEFONSKA UTIČNICA, DVOSTRUKA 2xMJ 6/4, RJ11 12 19,90 kn
55.00.21 TV UTIČNICA, JEDNOSTRUKA, PROLAZNA, 862 MHz 12 17,20 kn
55.00.22 TV UTIČNICA, JEDNOSTRUKA, ZAVRŠNA, 862MHz 12 17,20 kn
55.00.23 TV / R UTIČNICA, PROLAZNA, 862 MHz 12 61,10 kn
55.00.24 TV / R UTIČNICA, ZAVRŠNA, 862 MHz 12 61,10 kn
55.00.25 TV / R / SAT UTIČNICA, PROLAZNA, 2400 MHz 12 66,70 kn
55.00.26 TV / R / SAT UTIČNICA, ZAVRŠNA, 2400 MHz 12 66,70 kn
55.00.27 INFORMATIČKA UTIČNICA, JEDNOSTRUKA RJ45, KAT. 6 12 68,90 kn
55.00.28 INFORMATIČKA UTIČNICA, DVOSTRUKA, 2xRJ45, KAT. 6 12 94,50 kn
55.00.29 INFORM. + TEL. UTIČNICA, 1xRJ45, KAT. 6+1xMJ 6/4 12 82,20 kn
55.00.37 KUTIJA MONTAŽNA, NADŽBUKNA, 80x80x40mm 12 6,50 kn
52.00.35 STALNI PRIKLJUČAK, 3p+N+PE, 5x2,5mm, 400V, P/Ž 10 23,00 kn
55.00.50 OKVIR DVOSTRUKI - OKOMITI / VODORAVNI 10 6,70 kn
55.00.52 OKVIR TROSTRUKI - OKOMITI / VODORAVNI 10 9,60 kn
55.00.54 OKVIR ČETVEROSTRUKI- OKOMITI / VODORAVNI 10 10,70 kn
55.00.55 OKVIR PETEROSTRUKI - OKOMITI / VODORAVNI 10 16,50 kn
55.00.56 OKVIR ŠESTEROSTRUKI - OKOMITI / VODORAVNI 10 19,90 kn

 

PODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, KREMPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, KREMPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, KREMPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, KREMPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, KREM