- PODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max., IP20, BIJELI -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD KOM. U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
58.00.00 ISKLOPNA SKLOPKA, JEDNOPOLNA, 10A-250V 12 13,70 kn
58.00.36 SKLOPKA ISKLOPNA, JEDNOPOLNA, 16A-250V 12 15,00 kn
58.00.44 SKLOPKA ISKLOPNA, DVOPOLNA, 10A-250V 12 22,00 kn
58.00.01 ISKLOPNA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,00 kn
58.00.02 SERIJSKA SKLOPKA, 10A-250V 12 15,20 kn
58.00.03 SERIJSKA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 12,00 kn
58.00.04 IZMJENIČNA SKLOPKA, 10A-250V 12 15,20 kn
58.00.05 IZMJENIČNA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 18,50 kn
58.00.06 IZMJENIČNA SKLOPKA, DVOSTRUKA, 10A-250V 12 18,90 kn
58.00.07 KRIŽNA SKLOPKA, 10A-250V 12 18,90 kn
58.00.30 DVOPOLNA SKLOPKA 16A-250V, S INDIKATOROM, ZA BOJLER 12 20,00 kn
58.00.08 TIPKALO ZA SVJETLO, 10A-250V 12 14,50 kn
58.00.09 TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,80 kn
58.00.11 TIPKALO ZA ZVONO, 10A-250V 12 14,50 kn
58.00.12 TIPKALO ZA ZVONO S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,80 kn
58.00.13 TIPKALO ZA ROLETE, 10A-250V 12 26,70 kn
58.00.14 UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 12 14,70 kn
58.00.15 UTIČNICA 2P+PE S POKLOPCEM , 16A-250V 12 16,20 kn
58.00.16 UTIČNICA 2P+PE, DVOSTRUKA, 16A-250V 10 16,60 kn
58.00.17 UTIČNICA 2P+PE SA ZAŠTITOM ZA DJECU, 16A-250V 12 18,10 kn
58.00.40 UTIČNICA SA SKLOPKOM 12 23,00 kn
58.00.46 UTIČNICA TIP "E", 2P+PE, BELGIJSKI STANDARD 12 16,90 kn
58.00.18 REGULATOR RASVJETE 60-1000W, 230V 12 81,10 kn
58.00.19 TELEFONSKA UTIČNICA, JEDNOSTRUKA 1xMJ 6/4, RJ 11 12 15,00 kn
58.00.20 TELEFONSKA UTIČNICA, DVOSTRUKA 2xMJ 6/4, RJ 11 12 19,90 kn
58.00.21 TV UTIČNICA, JEDNOSTRUKA, PROLAZNA, 862 MHz 12 17,20 kn
58.00.22 TV UTIČNICA, JEDNOSTRUKA, ZAVRŠNA, 862 MHz 12 17,20 kn
58.00.23 TV/R UTIČNICA, PROLAZNA, 862 MHz 12 61,10 kn
58.00.24 TV/R UTIČNICA, ZAVRŠNA, 862 MHz 12 61,10 kn
58.00.25 TV/R/SAT UTIČNICA, PROLAZNA, 2400 MHz 12 66,70 kn
58.00.26 TV/R/SAT UTIČNICA, ZAVRŠNA, 2400 MHz 12 66,70 kn
58.00.27 INFORMATIČKA UTIČNICA, JEDNOSTRUKA, RJ45, KAT. 6 12 68,90 kn
58.00.28 INFORMATIČKA UTIČNICA, DVOSTRUKA, 2xRJ45, KAT. 6 12 94,50 kn
58.00.29 INFORM. + TEL. UTIČNICA, 1xRJ45, KAT. 6+1xMJ 6/4 12 82,20 kn
58.00.37 KUTIJA MONTAŽNA, NADŽBUKNA, 80x80x40mm 10 6,50 kn
58.00.50 OKVIR DVOSTRUKI- OKOMITI / VODORAVNI 10 6,70 kn
58.00.52 OKVIR TROSTRUKI- OKOMITI / VODORAVNI 10 9,60 kn
58.00.54 OKVIR ČETVEROSTRUKI- OKOMITI / VODORAVNI 10 10,70 kn
58.00.55 OKVIR PETEROSTRUKI- OKOMITI / VODORAVNI 10 16,50 kn
58.00.56 OKVIR ŠESTEROSTRUKI- OKOMITI / VODORAVNI 10 19,90 kn

 

PODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELIPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELIPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELIPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELIPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV VISAGE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELI