- PODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV FANTASY, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max., IP20, BIJELI -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD KOM. U PAKIRANJU CIJENA KN/KOM.
52.00.00 ISKLOPNA SKLOPKA, JEDNOPOLNA, 10A-250V 12 13,70 kn
52.00.36 ISKLOPNA SKLOPKA, JEDNOPOLNA, 16A-250V 12 15,00 kn
52.00.44 ISKLOPNA SKLOPKA, DVOPOLNA, 10A-250V 12 22,00 kn
52.00.01 ISKLOPNA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,00 kn
52.00.02 SERIJSKA SKLOPKA, 10A-250V 12 15,20 kn
52.00.03 SERIJSKA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 20,00 kn
52.00.04 IZMJENIČNA SKLOPKA, 10A-250V 12 15,20 kn
52.00.05 IZMJENIČNA SKLOPKA S INDIKATOROM, 10A-250V 12 18,50 kn
52.00.06 IZMJENIČNA SKLOPKA, DVOSTRUKA, 10A-250V 12 18,90 kn
52.00.07 KRIŽNA SKLOPKA, 10A-250V 12 18,90 kn
52.00.30 DVOPOLNA SKLOPKA 16A-250V, S INDIKATOROM, ZA BOJLER 12 20,00 kn
52.00.08 TIPKALO ZA SVJETLO, 10A-250V 12 14,50 kn
52.00.09 TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,80 kn
52.00.11 TIPKALO ZA ZVONO, 10A-250V 12 14,50 kn
52.00.12 TIPAKLO ZA ZVONO S INDIKATOROM, 10A-250V 12 17,80 kn
52.00.13 TIPKALO ZA ROLETE, 10A-250V 12 26,70 kn
52.00.14 UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 12 14,70 kn
52.00.15 UTIČNICA 2P+PE S POKLOPCEM, 16A-250V 12 16,20 kn
52.00.16 UTIČNICA 2P+PE, DVOSTRUKA, 16A-250V 10 16,60 kn
52.00.17 UTIČNICA 2P+PE SA ZAŠTITOM ZA DJECU, 16A-250V 12 18,10 kn
52.00.18 REGULATOR RASVJETE 60-1000W, 230V 12 81,10 kn
52.00.19 TELEFONSKA UTIČNICA, JEDNOSTRUKA 1xMJ 6/4, RJ11 12 15,00 kn
52.00.20 TELEFONSKA UTIČNICA, DVOSTRUKA 2xMJ 6/4, RJ11 12 19,90 kn
52.00.21 TV UTIČNICA, JEDNOSTRUKA, PROLAZNA, 862 MHz 12 17,20 kn
52.00.22 TV UTIČNICA, JEDNOSTRUKA, ZAVRŠNA, 862 MHz 12 17,20 kn
52.00.23 TV/R UTIČNICA, PROLAZNA, 862 MHz 12 61,10 kn
52.00.24 TV/R UTIČNICA, ZAVRŠNA, 862MHz 12 61,10 kn
52.00.25 TV/R/SAT UTIČNICA, PROLAZNA, 2400 MHz 12 66,70 kn
52.00.26 TV/R/SAT UTIČNICA, ZAVRŠNA, 2400 MHz 12 66,70 kn
52.00.27 INFORMATIČKA UTIČNICA, JEDNOSTRUKA RJ45, KAT. 6 12 68,90 kn
52.00.28 INFORMATIČKA UTIČNICA, DVOSTRUKA 2xRJ45, KAT. 6 12 94,50 kn
52.00.29 INFORM.+TEL. UTIČNICA, 1xRJ45, KAT. 6+ 1xMJ 6/4 12 82,20 kn
52.00.50 OKVIR DVOSTRUKI, VODORAVNI 10 6,70 kn
52.00.51 OKVIR DVOSTRUKI, OKOMITI 10 6,70 kn
52.00.52 OKVIR TROSTRUKI, VODORAVNI 10 9,60 kn
52.00.53 OKVIR TROSTRUKI, OKOMITI 10 9,60 kn
52.00.54 OKVIR ČETVEROSTRUKI, VODORAVNI 10 10,70 kn
52.00.55 OKVIR PETEROSTRUKI, VODORAVNI 10 16,50 kn
52.00.56 OKVIR ŠESTEROSTRUKI, VODORAVNI 10 19,90 kn
52.00.60 UKRASNA STRANICA, ZLATNA 10 1,70 kn
52.00.61 UKRASNA STRANICA, SREBRNA 10 1,70 kn
52.00.62 UKRASNA STRANICA, MAHAGONIJA-SVIJETLI 10 1,70 kn
52.00.63 UKRASNA STRANICA, MAHAGONIJA-TAMNI 10 1,70 kn
52.00.64 UKRASNA STRANICA, SIVA 10 0,80 kn
52.00.65 UKRASNA STRANICA, ZELENA 10 0,80 kn
52.00.66 UKRASNA STRANICA, PLAVA 10 0,80 kn
52.00.67 UKRASNA STRANICA, ROZA 10 0,80 kn
52.00.68 UKRASNA STRANICA, KREM 10 0,80 kn
52.00.69 UKRASNA STRANICA, LJUBIČASTA 10 0,80 kn
52.00.70 UKRASNA STRANICA, ŽUTA 10 0,80 kn

 

PODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV FANTASY, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELIPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV FANTASY, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELIPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV FANTASY, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELIPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV FANTASY, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELIPODŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV FANTASY, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5mm² max.,  IP20, BIJELI