- NADŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV WATERPROOF, IP54, 10/16A, 250V, 2x2,5MM², 2 UVOD GORE/DOLJE, KUĆIŠTE SVJETLOSIVO RAL 7035, BIJELO RAL 9010, VDE ZNAK KVALITETE -

PROIZVOD BROJ ZA NARUDŽBU (BIJELI) BROJ ZA NARUDŽBU (SIVI) CIJENA KN/KOM.
SKLOPKA ISKLOPNA, JEDNOPOLNA, 10A-250V 42.00.00 42.01.00 14,50 kn
SKLOPKA ISKLOPNA, JEDNOPOLNA, 16A-250V 42.00.36 42.01.36 18,90 kn
SKLOPKA ISKLOPNA, DVOPOLNA, 10A-250V 42.00.44 42.01.44 22,20 kn
SKLOPKA ISKLOPNA S INDIKATOROM, 10A-250V 42.00.01 42.01.01 18,90 kn
SKLOPKA SERIJSKA, 10A-250V 42.00.02 42.01.02 16,70 kn
SKLOPKA SERIJSKA S INDIKATOROM, 10A-250V 42.00.03 42.01.03 21,10 kn
SKLOPKA IZMJENIČNA, 10A-250V 42.00.04 42.01.04 16,70 kn
SKLOPKA IZMJENIČNA S INDIKATOROM, 10A-250V 42.00.05 42.01.05 21,10 kn
SKLOPKA IZMJENIČNA, DVOSTRUKA, 10A-250V 42.00.06 42.01.06 18,90 kn
SKLOPKA KRIŽNA, 10A-250V 42.00.07 42.01.07 21,10 kn
TIPKALO ZA SVJETLO, 10A-250V 42.00.08 42.01.08 15,60 kn
TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKATOROM, 10A-250V 42.00.09 42.01.09 18,90 kn
TIPKALO ZA VRATA, 10A-250V 42.00.10 42.01.10 15,60 kn
TIPKALO ZA ZVONO, 10A-250V 42.00.11 42.01.11 15,60 kn
TIPKALO ZA ZVONO S INDIKATOROM, 10A-250V 42.00.12 42.01.12 20,00 kn
TIPKALO ZA ROLETE, 10A-250V 42.00.13 42.01.13 24,50 kn
UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 42.00.15 42.01.15 14,50 kn
UTIČNICA DVOSTRUKA 2P+PE, 16A-250V 42.00.16 42.01.16 28,90 kn
UTIČNICA TELEFONSKA, JEDNOSTRUKA 1xMJ 6/4, RJ 11 42.00.19 42.01.19 16,70 kn
UTIČNICA ANTENSKA TV, ZAVRŠNA, 862 MHz 42.00.22 42.01.22 24,50 kn
KOMBINACIJA, SKLOPKA ISKLOPNA 10A+ UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 42.00.38 42.01.38 28,90 kn
KOMBINACIJA, SKLOPKA ISKLOPNA S INDIKATOROM 10A+ UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 42.00.39 42.01.39 31,10 kn
KOMBINACIJA, SKLOPKA SERIJSKA 10A+ UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 42.00.40 42.01.40 31,10 kn
KOMBINACIJA, SKLOPKA IZMJENIČNA 10A+ UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 42.00.41 42.01.41 31,10 kn
KOMBINACIJA, TIPKALO ZA SVJETLO 10A+ UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 42.00.42 42.01.42 31,10 kn
KOMBINACIJA, TIPKALO ZA ZVONO 10A+ UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V 42.00.43 42.01.43 31,10 kn
SPOJNICA ZA OKOMITO NIZANJE SKLOPKI, UTIČNICA I KOMBINACIJA   42.00.50 1,60 kn

 

NADŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV WATERPROOF, IP54, 10/16A, 250V, 2x2,5MM², 2 UVOD GORE/DOLJE, KUĆIŠTE SVJETLOSIVO RAL 7035, BIJELO RAL 9010, VDE ZNAK KVALITETENADŽBUKNI INSTALACIJSKI SUSTAV WATERPROOF, IP54, 10/16A, 250V, 2x2,5MM², 2 UVOD GORE/DOLJE, KUĆIŠTE SVJETLOSIVO RAL 7035, BIJELO RAL 9010, VDE ZNAK KVALITETE