- MODULARNI INSTALACIJSKI SUSTAV MODE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5MM² MAX., IP20 -

PROIZVOD BROJ ZA NARUDŽBU (BIJELA) CIJENA KN KOM. BROJ ZA NARUDŽBU (CRNA) CIJENA KN/KOM.
SKLOPKA ISKLOPNA, JEDNOPOLNA 16AX-250V 1M 60.00.00. 9,00 kn 60.01.00 10,90 kn
SKLOPKA ISKLOPNA, JEDNOPOLNA, S INDIKATOROM 16AX-250V 1M 60.00.01 11,90 kn 60.01.01 13,80 kn
SKLOPKA IZMJENIČNA 16AX-250V 1M 60.00.02 11,90 kn 60.01.02 13,80 kn
SKLOPKA IZMJENIČNA S INDIKATOROM 16AX-250V 1M 60.00.03 15,90 kn 60.01.03 18,90 kn
SKLOPKA KRIŽNA 16AX-250V 1M 60.00.04 25,00 kn 60.01.04 28,80 kn
SKLOPKA ZA ROLETE 16AX-250V 1M 60.00.05 28,00 kn 60.01.05 32,90 kn
SKLOPKA S OZNAKOM NE SMETAJ 16AX-250V 2M 60.00.06 49,00 kn 60.01.06 56,00 kn
MODUL UPOZORENJA ZA HOTELE 220V 2M 60.00.07 110,00 kn 60.01.07 120,00 kn
TIPKALO ZA SVJETLO 16A-250V 1M 60.00.08 11,90 kn 60.01.08 13,80 kn
TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKATOROM 16A-250V 1M 60.00.09 11,90 kn 60.01.09 16,90 kn
TIPKALO ZA ZVONO 16A-250V 1M 60.00.10 13,50 kn 60.01.10 15,50 kn
TIPKALO ZA ZVONO S INDIKATOROM 16A-250V 1M 60.00.11 17,00 kn 60.01.11 18,90 kn
TIPKALO ZA ROLETE 16A-250V 2M 60.00.12 30,00 kn 60.01.12 33,90 kn
TIPKALO ZA VRATA 16A-250V 1M 60.00.13 18,00 kn 60.01.13 20,80 kn
TIPKALO ZA VRATA S INDIKATOROM 16A-250V 1M 60.00.14 20,00 kn 60.01.14 23,00 kn
REGULATOR RASVJETE 230V, 30-500VA 1M, ZA ŽARULJE SA ŽARNOM NITI I HALOGENE ŽARULJE 60.00.15 85,00 kn 60.01.15 103,00 kn
REGULATOR GLASNOSTI 50W 2M 60.00.16 180,00 kn 60.01.16 180,00 kn
UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V SA ZAŠTITOM ZA DJECU 2M 60.00.17 15,00 kn 60.01.17 17,00 kn
UTIČNICA 2P-PE, 16A-250V SA ZAŠTITOM ZA DJECU  I POKLOPCEM 2M 60.00.18 24,00 kn 60.01.18 24,00 kn
UTIČNICA 2P+PE, 16A-250V SA ZAŠTITOM ZA DJECU 2M- FRA. STAND. 60.00.19 26,00 kn 60.01.19 29,00 kn
UTIČNICA 16A-250V BEZ ZAŠTITNOG KONTAKTA 1M 60.00.20 15,00 kn 60.01.20 16,00 kn
UTIČNICA TELEFONSKA 1x6/4, RJ11, 1M 60.00.21 22,00 kn 60.01.21 23,00 kn
UTIČNICA INFORMATIČKA 1xRJ45 KAT. 6 1M 60.00.22 29,00 kn 60.01.22 32,00 kn
UTIČNICA TV-SAT ZAVRŠNA 2400MHz 1M 60.00.23 32,00 kn 60.01.23 35,00 kn
UTIČNICA AUDIO JEDAN IZLAZ 1M 60.00.24 19,00 kn 60.01.24 21,00 kn
UTIČNICA AUDIO DVA IZLAZA 1M 60.00.25 34,00 kn 60.01.25 33,00 kn
SKLOPKA ZA KARTICU, ŠTEDNJA ENERGIJE 12V 3M 60.00.26 68,00 kn 60.01.26 78,00 kn
RELEJ ZA SKLOPKU KARTIČNU 12V, ODGODA ISKLOPA 60.00.27 390,00 kn    
SKLOPKA ISKLOPNA, JEDNOPOLNA 16AX-250V 1M, MODUL 60.00.28 8,50 kn    
SKLOPKA ISKLOPNA, JEDNOPOLNA S INDIKATOROM 16AX-250V 1M, MODUL 60.00.29 12,00 kn    
TIPKALO ZA SVJETLO 16A-250V 1M, MODUL 60.00.30 10,50 kn    
TIPKALO ZA SVJETLO S INDIKATOROM 16A-250V 1M, MODUL 60.00.31 13,00 kn    
SKLOPKA IZMJENIČNA 16AX-250V 1M, MODUL 60.00.32 10,50 kn    
SKLOPKA IZMJENIČNA S INDIKATOROM 16AX-250V 1M, MODUL 60.00.33 14,50 kn    
TIPKA ZA SKLOPKU ISKLOPNU 1M 60.00.34 1,40 kn 60.01.34 1,80 kn
TIPKA ZA SKLOPKU ISKLOPNU S INDIKATOROM 1M 60.00.35 1,80 kn 60.01.35 2,20 kn
TIPKA ZA SKLOPKU IZMJENIČNU 1M 60.00.36 1,80 kn 60.01.36 2,20 kn
TIPKA ZA SKLOPKU IZMJENIČNU S INDIKATOROM 1M 60.00.37 1,80 kn 60.01.37 2,20 kn
TIPKA ZA SKLOPKU KRIŽNU 1M 60.00.38 1,80 kn 60.01.38 2,20 kn
TIPKA ZA TIPKALO SVJETLA 1M 60.00.39 1,80 kn 60.01.39 2,20 kn
TIPKA ZA TIPKALO SVJETLA S INDIKATOROM 1M 60.00.40 1,80 kn 60.01.40 2,20 kn
TIPKA ZA TIPKALO ZVONA 1M 60.00.41 1,80 kn 60.01.41 2,20 kn
TIPKA ZA TIPKALO ZVONA S INDIKATOROM 1M 60.00.42 1,80 kn 60.01.42 2,20 kn
TIPKA ZA TIPKALO VRATA 1M 60.00.43 1,80 kn 60.01.43 2,20 kn
TIPKA ZA TIPKALO VRATA S INDIKATOROM 1M 60.00.44 1,80 kn 60.01.44 2,20 kn
TIPKA ZA SKLOPKU ISKLOPNU 2M 60.00.45 2,50 kn 60.01.45 3,00 kn
TIPKA ZA SKLOPKU ISKLOPNU S INDIKATOROM 2M 60.00.46 2,80 kn 60.01.46 3,00 kn
TIPKA ZA SKLOPKU IZMJENIČNU 2M 60.00.47 2,80 kn 60.01.47 3,00 kn
TIPKA ZA SKLOPKU IZMJENIČNU S INDIKATOROM 2M 60.00.48 2,80 kn 60.01.48 3,00 kn
TIPKA ZA TIPKALO SVJETLA 2M 60.00.49 2,80 kn 60.01.49 3,00 kn
TIPKA ZA TIPKALO SVJETLA S INDIKATOROM 2M 60.00.50 2,80 kn 60.01.50 3,00 kn
TIPKA ZA TIPKALO ZVONA 2M 60.00.51 2,80 kn 60.01.51 3,00 kn
TIPKA ZA TIPKALO ZVONA S INDIKATOROM 2M 60.00.52 2,80 kn 60.01.52 3,00 kn
POKLOPAC SLIJEPI 1M 60.00.53 2,00 kn 60.01.53 2,80 kn
POKLOPAC ZA IZLAZ KABELA 1M 60.00.54 2,00 kn 60.01.54 2,80 kn
NOSAČ MODULA 1M 60.00.55 3,40 kn 60.01.55 3,40 kn
NOSAČ MODULA S RAZUPIRAČEM 1M 60.00.56 4,20 kn 60.01.56 4,20 kn
NOSAČ MODULA 2M 60.02.00 3,40 kn    
NOSAČ MODULA S RAZUPIRAČEM 2M 60.02.01 4,20 kn    
NOSAČ MODULA 3M 60.02.02 3,80 kn    
NOSAČ MODULA 4M 60.02.03 7,50 kn    
NOSAČ MODULA 7M 60.02.04 9,00 kn    
KUTIJA MONTAŽNA 3M 60.02.05 2,20 kn    
KUTIJA MONTAŽNA 4M 60.02.06 6,90 kn    
KUTIJA MONTAŽNA 7M 60.02.07 11,00 kn    
KUTIJA MONTAŽNA 3M ZA ŠUPLJI ZID 60.02.08 7,90 kn    
KUTIJA MONTAŽNA 4M ZA ŠUPLJI ZID 60.02.09 9,90 kn    
KUTIJA MONTAŽNA 7M ZA ŠUPLJI ZID 60.02.10 14,90 kn    
PROIZVOD BROJ ZA NARUDŽBU CIJENA KN/KOM.
OKVIR UKRASNI 2M, MODE, BIJELI 60.00.57 3,50 kn
OKVIR UKRASNI 3M, MODE, BIJELI 60.00.58 4,50 kn
OKVIR UKRASNI 4M, MODE, BIJELI 60.00.59 7,00 kn
OKVIR UKRASNI 7M, MODE, BIJELI 60.00.60 9,80 kn
OKVIR UKRASNI 2M, MODE, CRNI 60.01.57 8,00 kn
OKVIR UKRASNI 3M, MODE, CRNI 60.01.58 11,00 kn
OKVIR UKRASNI 4M, MODE, CRNI 60.01.59 15,00 kn
OKVIR UKRASNI 7M, MODE, CRNI 60.01.60 22,00 kn
OKVIR UKRASNI 2M, MODE, SREBRNI 60.02.11 8,00 kn
OKVIR UKRASNI 3M, MODE, SREBRNI 60.02.12 11,00 kn
OKVIR UKRASNI 4M, MODE, SREBRNI 60.02.13 15,00 kn
OKVIR UKRASNI 7M, MODE, SREBRNI 60.02.14 22,00 kn
OKVIR UKRASNI 2M, MODE, KREM 60.02.15 3,50 kn
OKVIR UKRASNI 3M, MODE, KREM 60.02.16 4,50 kn
OKVIR UKRASNI 4M, MODE, KREM 60.02.17 7,00 kn
OKVIR UKRASNI 7M, MODE, KREM 60.02.18 9,80 kn
OKVIR UKRASNI 2M, MODE, TAMNO SIVI 60.02.19 8,00 kn
OKVIR UKRASNI 3M, MODE, TAMNO SIVI 60.02.20 11,00 kn
OKVIR UKRASNI 4M, MODE, TAMNO SIVI 60.02.21 15,00 kn
OKVIR UKRASNI 7M, MODE, TAMNO SIVI 60.02.22 22,00 kn
OKVIR UKRASNI 2M, MODE, METALIK BEŽ 60.02.23 8,00 kn
OKVIR UKRASNI 3M, MODE, METALIK BEŽ 60.02.24 11,00 kn
OKVIR UKRASNI 4M, MODE, METALIK BEŽ 60.02.25 15,00 kn
OKVIR UKRASNI 7M, MODE, METALIK BEŽ 60.02.26 22,00 kn
OKVIR UKRASNI 2M, MODE, SVJETLO SMEĐI 60.02.27 3,50 kn
OKVIR UKRASNI 3M, MODE, SVJETLO SMEĐI 60.02.28 4,50 kn
OKVIR UKRASNI 4M, MODE, SVJETLO SMEĐI 60.02.29 7,00 kn
OKVIR UKRASNI 7M, MODE, SVJETLO SMEĐI 60.02.30 9,80 kn

 

MODULARNI INSTALACIJSKI SUSTAV MODE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5MM² MAX., IP20MODULARNI INSTALACIJSKI SUSTAV MODE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5MM² MAX., IP20MODULARNI INSTALACIJSKI SUSTAV MODE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5MM² MAX., IP20MODULARNI INSTALACIJSKI SUSTAV MODE, 250V, 16(10)A, DIN EN 60669-1, VIJČANA STEZALJKA 2,5MM² MAX., IP20