- ELEKTRO SETOVI- MALOPRODAJNO PAKIRANJE -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD CIJENA KN/KOM.
90.60.01 ELEKTRO SET BR. 1 (FAZNI ISPITIVAČ 100-250V, PROZIRNI, 135mm-1 KOM, RASTALNI UMETCI DII-16 A -5 KOM, ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm ,crna- 1 KOM) 19,80 kn
90.60.02 ELEKTRO SET BR. 2 (UTIKAČ GUMENI, 3x2,5 mm, IP44- 1 KOM, NATIKAČ GUMENI, 3x2,5 mm, IP44- 1 KOM, FAZNI ISPITIVAČ 100-250V, PROZIRNI, 135mm- 1 KOM, ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, crna- 1 KOM 47,70 kn
90.60.03 ELEKTRO SET BR. 3 (ČAHURASTA STEZALJKA, TRANSPARENTNA, 1,5 mm- 1KOM, ČAHURASTA STEZALJKA, TRANSPARENTNA, 2,5 mm- 1 KOM, ČAHURASTA STEZALJKA, TRANSPARENTNA, 6mm- 1 KOM, FAZNI ISPITIVAČ 100-250V, PROZIRNI, 135mm- 1 KOM, ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, crna- 1 KOM 28,80 kn
90.60.04 ELEKTRO SET BR.4 (ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, crna- 1KOM, ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, plava- 1KOM, ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, žuto-zelena- 1KOM, ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, crvena- 1KOM  18,40 kn
90.60.05 ELEKTRO SET BR. 5( UTIKAČ BIJELI, 2p+PE, 10/16A, 250V- 1 KOM, NATIKAČ BIJELI 2p+PE, 10/16A, 250V- 1 KOM) 19,50 kn
90.60.06 ELEKTRO SET BR. 6(UTIKAČ CRNI, 2p+PE, 10/16A, 250V- 1 KOM, NATIKAČ CRNI, 2p+PE, 10/16A, 250V- 1 KOM) 19,50 kn
90.60.07 ELEKTRO SET BR. 7(ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, žuto-zelena- 1 KOM, ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, crvena- 1 KOM) 9,70 kn
90.60.08 ELEKTRO SET BR. 8(ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 15x10 mm, CRNA- 1 KOM, ELEKTRO-IZOLACIJSKA TRAKA, 19x20 mm, CRNA- 1 KOM) 13,50 kn

 

ELEKTRO SETOVI- MALOPRODAJNO PAKIRANJEELEKTRO SETOVI- MALOPRODAJNO PAKIRANJE