- OPĆI UVJETI PRODAJE -

PROIZVODI:

Proizvodi čija je cijena označena s podebljanim pismom (npr. 139,00)- roba je spremna za promptnu isporuku.

Proizvodi čija je cijena označena pismom u kurzivu (npr. 139,00)- rok isporuke 7-15 dana.

Proizvodi čija je cijena označena "na upit"- upitati za cijenu u rok isporuke.

CIJENE:

Cijene su u brutto iznosu, bez PDV-a, vrijede do novog izdanja.

RABAT:

Na brutto cijene odobravamo rabate utanačene ugovorom ili prema ponudi.

PLAĆANJE:

Prema ugovoru ili ponudi na transakcijski račun 2402006-1100046966 kod Erste&Steiermärkische bank d.d. virmanskom  doznakom ili ugovorenim načinom plaćanja.

ISPORUKA:

Prvi radni dan po primitku pisane narudžbe ili prema s kupcem usklađenim rokovima. Proizvode isporučujemo samo u količinama prema tvorničkom pakiranju naznačenom u Katalogu proizvoda "EXTEH".

PARITET:

Fco. skladište kupca za kupce u širem području grada Zagreba (do 30 km).

Fco. skladište kupca ili fco. Istovarna željeznička stanica ili pošta u mjestu kupca za kupce izvan područja grada Zagreba za sve isporuke fakturne vrijednosti veće od 3.000,00 kn, osim ukoliko postoji mogućnost dogovora zbirne dostave.

Fco. skladište prodavatelja, 10298 Jablanovec, Stubička 195, tel.:01/3867-460.

Fco. skladište prodavatelja 35000 Sl. Brod, Nikole Zrinskog 101, tel.:035/444-346, za sve isporuke fakturne vrijednosti manje od 3.000,00 kn.

JAMSTVO:

Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku, pod uvjetima kakvim je određeno u prodavateljevom jamstvenom listu, odnosno Zakonu o obaveznim odnosima. Jamstveni rok je 12 mjeseci od datuma isporuke.

Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostataka. Kupac je dužan pri preuzimanju isporuke pregledati po sadržaju I količini, a o eventualnom nedostatku izvjestiti prodavatelja zapisnikom najkasnije u roku od 8 dana. U protivnom kupac gubi pravo prigovora. Prigovori skrivenih nedostataka (mana) rješavaju se prema Zakonu o obaveznim odnosima I kupac mora prodavatelja obavjestiti jedanko kao I u prethodnom slučaju.

Prodavatelj na odgovara za skrivene nedostatke koje se pokažu nakon 6 mjeseci od datuma isporuke robe.

Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati I prijevoznik.

Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu koja je nastala iz sljedečih razloga:

Nestručna uporaba proizvoda, korištenje proizvoda izvan nazivnih karakteristika, nepridržavanja uputstava ua uporabu.

Preinaka proizvoda, nestručna montaža, neodržavanje, stavljanje u pogon ili servisiranje od strane neovlaštenih osoba.

Šteta prouzročena daljnjom uporabom neispravnog proizvoda.

Proizvodi odgovaraju elektrotehničkim normama I na nacinalnoj razini certificirani su u "Zavodu za ispitivanje kvalitete" d.o.o. u Zagrebu.

Isporučuju se sa Certifikatom o sukladnosti.

OSTALO:

Za sve što u uvjetima prodaje nije utanačeno, vrijede zakonske uzance za promet roba.

Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

Zadržavamo pravo izmjene.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

1. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka - Uredba (EU) 2016/679  

(http://www.privacy-regulation.eu/hr)

2. Zakona o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka                        

              (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html)

              3.Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP  

(http://azop.hr)

              4. Politika sustava upravljanja osobnim podacima

(Politika sustava upravljanja osobnim podacima.pdf)

              5. Politika Politika privatnosti na webu

(Politika privatnosti.pdf)

              6. Zahtjev za pristup osobnim podacima

(Zahtjev za pristup osobnim podacima koji se obrađuju.pdf)

              7. Zahtjev za ispravak osobnih podataka

(Zahtjev za ispravak osobnih podataka koji se obrađuju.pdf)

8. Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

(Zahtjev za prenosivost osobnih podataka koji se obrađuju.pdf)

              9. Zahtjev za brisanje osobnih podataka

(Zahtjev za brisanje osobnih podataka koji se obrađuju.pdf)

             10. Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade

(Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade.pdf)

             11. Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor

(Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor.pdf)

             12. Zahtjev za osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi

(Zahtjev za osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi.pdf)

            13. Prava ispitanika: Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i  pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili na adresi voditelja. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom.