- STEZALJKE N/PE -

BROJ ZA NARUDŽBU PROIZVOD CIJENA KN/KOM.
29.92.16 STEZALJKA 7x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35, siva RAL 7035 9,80 kn
29.92.17 STEZALJKA 12x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35, siva RAL 7035 14,90 kn
29.92.18 STEZALJKA 15x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35, siva RAL 7035 17,70 kn
29.92.19 STEZALJKA 8x16mm2+4x25mm2, izolirana, za DIN nosač 35, siva RAL 7035 18,50 kn
29.92.01 N STEZALJKA 7x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35 9,80 kn
29.92.02 PE STEZALJKA 7x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35 9,80 kn
29.93.00 N STEZALJKA 12x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35 14,90 kn
29.93.02 PE STEZALJKA 12x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35 14,90 kn
29.92.04 N STEZALJKA 15x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35 17,70 kn
29.92.05 PE STEZALJKA 15x16mm2, izolirana, za DIN nosač 35 17,70 kn
29.93.04 N STEZALJKA 8x16mm2+4x25mm2, izolirana, za DIN nosač 35 18,50 kn
29.93.05 PE STEZALJKA 8x16mm2+4x25mm2, izolirana, za DIN nosač 35 18,50 kn
29.93.10

N/PE NASTAVAK, 3-p, 9x6,5mm / Ø4

NA UPIT